Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i transmissionsnätet och anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller transmissionsnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Information finns också i föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


303 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR13-02-01

 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar, utgåva 2

2019-04-30 585 kB
TR02-06-03

Återinkopplingsautomatik, utgåva 4

2019-03-01 417 kB
TR02-06-06

Brytarsynkroniseringsdon, utgåva 4

2019-02-21 637 kB
TR02-10-01

Dokumentation kontrollutrustningar, utgåva 5

2019-02-18 473 kB
TR02-05-03-01

Telesamverkan, utgåva 2.

2019-01-03 617 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 11

2018-11-23 370 kB
TR04-01

Optoanläggning, Optiska acceptansvärden, utgåva 1

Bilaga till TR04-1 - Mätdokumentationsmall (excel, 68 kB, nytt fönster)

2018-11-09 280 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 8.

2018-11-09 13135 kB
TR02-04-01

Manöverblockering för kopplingsapparater, utgåva 7

2018-10-08 438 kB
TR14-02-5E

HVDC Cable accessories, revision 1

2018-09-21 1116 kB
TR02-06-05

Lindningskopplarautomatik, utgåva 4

2018-09-13 319 kB
TR02-02-01

Allmänna anvisningar, utgåva 7

2018-09-04 308 kB
TR02-02-02

Ordlista, kontrollanläggningar, utgåva 2

2018-09-04 365 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 9.

2018-09-03 1247 kB
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 9.

2018-09-03 857 kB
TR02-03-01

Systemuppbyggnad, utgåva 6

2018-09-03 1037 kB
TR02-06-01

Driftuppbyggnadsautomatik (DUBA), utgåva 4

2018-08-31 525 kB
TR02-04-03

Fjärrkontroll och RTU:er, utgåva 10

2018-08-30 495 kB
TR15-04

Markundersökning, utgåva 2.

2018-08-29 853 kB
TR15-06

Projektering av topplinebyte, utgåva 1.

2018-08-27 481 kB

568 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
TR02-02-03

Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-09-28 2788 kB
TR13-01E

Requirements for systematic work in work environment, environment, electrical safety and quality, revision 5

2016-09-13 478 kB
TR13-03-02E

Supplements, clarifications and special applications of ESA14, revision 1

2016-09-13 749 kB
TR13-02-06E

Work environment requirements - Maintenance project, revision 1

2016-09-13 495 kB
TR13-02-04E

Work environment requirements - Project consultant, revision 1

2016-09-13 383 kB
TR13-02-03E

Work environment requirements - Performance contract, revision 1

2016-09-13 363 kB
TR13-02-02E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's delegee, revision 1

2016-09-13 415 kB
TR13-02-01E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's responsibility, revision 1

2016-09-13 381 kB
TR13-04-01

Krav avseende miljö och hälsa, utgåva 1

 

Tidigare TR13-01 (omarbetad).

2016-09-13 253 kB
TR13-03-02

Kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA14, utgåva 1.

Tidigare TR10-01 (omarbetad).

2016-09-13 365 kB
TR13-02-06

Arbetsmiljökrav - Underhållsentreprenad, utgåva 1

2016-09-13 238 kB
TR13-02-04

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult, utgåva 1

2016-09-13 232 kB
TR13-02-03

Arbetsmiljökrav - Utförandeentreprenad, utgåva 1

2016-09-13 207 kB
TR13-02-02

Arbetsmiljökrav - Uppdragstagare, utgåva 1

2016-09-13 181 kB
TR13-02-01

 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar, utgåva 1

2016-09-13 234 kB
TR13-01

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö miljö elsäkerhet och kvalitet, utgåva 5

2016-09-13 209 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 6

2016-07-05 849 kB
Granskad