Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


304 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-08E

Circuit breakers 245-420 kV, revision 6

2017-10-02 1058 kB
TR13-02-08E

Specific work environment requirements - Working in Tunnels, revision 1.

2017-10-02 319 kB
TR13-02-08

Arbetsmiljökrav i tunnlar med installerad kraftkabel för högspänning, utgåva 1.

2017-10-02 627 kB
TR01-21 Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad, utgåva 3

2017-08-28 2009 kB
TR01-21 Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad, utgåva 3

2017-08-28 1900 kB
TR01-21 Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS, utgåva 3

2017-08-28 8805 kB
TR01-21 Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL, utgåva 3

2017-08-28 4093 kB
TR12-13 Bilaga 11

Faslineröjning, ugåva B

2017-07-21 41 kB
TR12-13 Bilaga 6

Skogsbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-07-21 47 kB
TR12-13 Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-07-21 47 kB
TR08-04

Luftledningsdokumentation, utgåva 5

2017-07-14 364 kB
TR12-13 Bilaga 10

Röjningsinstruktion, utgåva B

2017-07-07 43 kB
TR12-13 Bilaga 8

Helikoptertoppning, utgåva B

2017-07-07 39 kB
TR12-13 Bilaga 5

Förklaring till skogsbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-07-06 39 kB
TR12-13 Bilaga 7

Information till värderingsprotokoll för fastighetsägare, utgåva B

2017-07-06 44 kB
TR12-13 Bilaga 1

Checklista markägarkontakt, revision B

2017-07-05 202 kB
TR12-13 Bilaga 2

Skogligt underhåll, underrättelse till berörda markägare, utgåva B

2017-07-05 38 kB
TR12-13 Bilaga 3

Rekommendationer vid ansökan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, utgåva B

2017-07-05 47 kB
TR05-03-1

Luftledning Stolpar konstruktion, utgåva 1

2017-07-04 563 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 3

2017-06-28 14079 kB

558 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR15-02 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 141 kB
TR01-08E

Circuit breakers 245-420 kV, revision 5

2015-02-18 1071 kB
TR01-08

Effektbrytare 245-420 kV, utgåva 5

2015-02-18 900 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 6

2014-08-27 1082 kB
TR02-09-05

Växelströmssystem, utgåva 4

2014-08-20 931 kB
TR13-01

Miljökrav vid bygg-, anläggnings-, och underhållsarbeten, utgåva 4

2014-06-30 4262 kB
TR13-01E

Environmental requirements in building, construction and maintenance work, revision 4

2014-06-30 348 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 9

2014-05-15 192 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggningar, utgåva 3

2014-05-13 306 kB
TR02-02-03

Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 3

2014-05-13 277 kB
TR02-01-01

Dokumentlista, utgåva 21

2014-05-13 195 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar revision 5

2014-04-22 975 kB
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 8

2014-04-02 924 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 8

2014-04-02 1391 kB
TR08-04

Dokumentationsinnehåll och teknisk data för ledningar, utgåva 4

2014-02-21 2643 kB
TR08-04E Documentation contents for overhead lines, revision 4

Documentation contents for overhead lines, revision 4

2014-02-21 2251 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 21

2014-02-05 153 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 20

2014-01-20 72 kB
TR02-11-01

Primära apparater: Mättransformatorer, utgåva 4

2014-01-20 250 kB
TR02-04-03

Fjärrkontroll och RTU:er, utgåva 9

2013-12-13 285 kB
Granskad