Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i transmissionsnätet och anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller transmissionsnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Information finns också i föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


303 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-13 Bilaga 7

Information till värderingsprotokoll för fastighetsägare, utgåva B

2017-07-06 44 kB
TR12-13 Bilaga 1

Checklista markägarkontakt, revision B

2017-07-05 202 kB
TR12-13 Bilaga 2

Skogligt underhåll, underrättelse till berörda markägare, utgåva B

2017-07-05 38 kB
TR12-13 Bilaga 3

Rekommendationer vid ansökan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, utgåva B

2017-07-05 47 kB
TR05-03-1

Luftledning Stolpar konstruktion, utgåva 1

2017-07-04 563 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 3

2017-06-28 14079 kB
TR01-21 Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad, utgåva 3

2017-06-28 6213 kB
TR 15-01

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 3

2017-06-26 475 kB
TR02-03-04

Kontroll och provning, utgåva 3

2017-06-13 322 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 7

2017-06-01 740 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 6

2017-06-01 471 kB
TR02-11-01

Mättransformatorer, utgåva 5

2017-05-31 361 kB
TR12-03 - bilaga 2b

Riktlinjer för ansökan om tillträde till stationer där Svenska kraftnät är huvudman

2017-05-31 543 kB
TR02-03-5

Tillämpning av IEC 61850 i Kontrollanläggningar, utgåva 2.

2017-05-30 541 kB
TR12-03 - bilaga 2a

Riktlinjer för inpassering i stationer där Svenska kraftnät är huvudman, utgåva 2

2017-05-10 442 kB
TR05-01

Luftledningar Anläggningsdokumentation, utgåva 1

2017-04-03 3020 kB
TR02-05-02-01

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 6

2017-03-27 937 kB
TR02-05-06

Shuntkondensatorskydd, utgåva 1

2017-03-23 748 kB
TR12-06 Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 3

2017-02-27 74 kB
TR01-01E

Substations, revision 8.

2017-02-24 1280 kB

567 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 8

2014-04-02 924 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 8

2014-04-02 1391 kB
TR08-04

Dokumentationsinnehåll och teknisk data för ledningar, utgåva 4

2014-02-21 2643 kB
TR08-04E Documentation contents for overhead lines, revision 4

Documentation contents for overhead lines, revision 4

2014-02-21 2251 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 21

2014-02-05 153 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 20

2014-01-20 72 kB
TR02-11-01

Primära apparater: Mättransformatorer, utgåva 4

2014-01-20 250 kB
TR02-04-03

Fjärrkontroll och RTU:er, utgåva 9

2013-12-13 285 kB
TR02-05-02-04

Längsdifferentialskydd, utgåva 5

2013-12-10 202 kB
TR13-01E Environmental Requirements in Construction and Civil Engineering Contracts, revision 3

2013-11-13 690 kB
TR13-01 Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader, utgåva 3

2013-11-13 712 kB
TR02-05-02-01

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 5

2013-08-14 806 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 18

2013-05-25 270 kB
TR02-00-1 Innehållsförteckning, utgåva 8

2013-05-24 294 kB
TR02-02-4 Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-05-21 341 kB
TR02-08-03

Händelseregistrering, utgåva 5

2013-05-21 320 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 5

2013-05-21 468 kB
TR02-08-02

Felsignalsystem, utgåva 6

2013-05-20 330 kB
TR01-04 Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 423 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 3

2013-02-25 346 kB
Granskad