Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


304 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-08-07

PMU (Phasor Measurement Unit), utgåva 5

2016-10-11 1641 kB
TR02-02-03

Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-09-28 2788 kB
Instruktion för provtagning och analys av transformatorolja

2016-09-22 517 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 4

2016-06-09 189 kB
TR05-06E

Tension clamps, revision 3

2016-06-09 517 kB
TR05-08E

Spacers, revision 3

2016-06-09 514 kB
TR05-09-1E

Vibration dampers for 220 kV and 400 kV OH lines, revision 3.pdf

2016-06-09 558 kB
TR05-11E

Insulators, revision 3

2016-06-09 478 kB
TR05-11

Isolatorer, utgåva 3

2016-06-09 419 kB
TR05-09

Vibrationsdämpare för 220 kV och 400 kV ledningar, utgåva 3

2016-06-09 565 kB
TR05-08

Distansstänger, utgåva 3

2016-06-09 454 kB
TR05-06

Spännlinhållare, utgåva 3

2016-06-09 402 kB
TR05-07E

Joints, revision 3

2016-06-07 433 kB
TR05-07

Skarvar, utgåva 3

2016-06-07 405 kB
TR05-20E

Designation system, revision 1

2016-05-20 724 kB
TR05-20

Beteckningssystem, utgåva 1

2016-05-20 722 kB
TR05-14E

Stay anchor termination, revision 1

2016-05-20 680 kB
TR05-14

Stagskruv, utgåva 1

2016-05-20 637 kB
TR05-05

Hänglinhållare, utgåva 3

2016-05-20 526 kB
TR05-04E

Conductors, revision 3

2016-05-20 562 kB

558 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-02-3 Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-02-06 429 kB
TR01-04E Self-Contained Magnetic Current Tranformers 7.2-420 kV, revision 3

2013-02-05 406 kB
TR02-03-05

Tillämpning av IEC 61850 i kontrollanläggningar, utgåva 1

2013-01-25 599 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 19

2012-12-05 153 kB
TR02-08-01

Signaler, Larm, Händelseregistrering: Störningsskrivare, utgåva 5

2012-11-15 378 kB
TR01-11E Shunt Reactors, utgåva 7

2012-10-24 939 kB
TR01-10E Power Transformers, revision 7

2012-10-24 1270 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 16

2012-10-12 32 kB
TR02-02-02

Ordlista, kontrollanläggningar, utgåva 1

2012-10-08 342 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 2

2012-10-05 1019 kB
TR05-13E

Earthing, revision 1

2012-10-05 1096 kB
TR02-08-07

PMU (Phasor Measurement Unit), utgåva 4

2012-09-10 344 kB
TR09-15 Fysiskt transformatorskydd, utgåva 5

2012-09-01 2319 kB
TR09-05

Områdesstängsel, utgåva 2

2012-09-01 1785 kB
TR09-06

Områdesövervakning, utgåva 2

2012-09-01 1022 kB
TR09-03

Riktade beredskapsåtgärder, utgåva 2

2012-09-01 917 kB
TR09-04

Anläggningsskydd, utgåva 2

2012-09-01 978 kB
TR09-01

Fysiskt skydd, innehåll, utgåva 2

2012-09-01 787 kB
TR09-02

Vägledning fysiskt grundskydd, utgåva 2

2012-09-01 1000 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 15

2012-07-25 53 kB
Granskad