Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


299 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-05-03-01

Telesamverkan, utgåva 2.

2019-01-03 617 kB
TR02-05-03-02

Teleprotection Equipment (TPE), revision 2.

2019-01-03 662 kB
TR05-03-2

Luftledningar Stolpar tillverkning, utgåva 3

2018-12-03 844 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 11

2018-11-23 370 kB
TR04-01

Optoanläggning, Optiska acceptansvärden, utgåva 1

Bilaga till TR04-1 - Mätdokumentationsmall (excel, 68 kB, nytt fönster)

2018-11-09 280 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 8.

2018-11-09 13135 kB
TR02-04-01

Manöverblockering för kopplingsapparater, utgåva 7

2018-10-08 438 kB
TR14-02-5E

HVDC Cable accessories, revision 1

2018-09-21 1116 kB
TR02-06-05

Lindningskopplarautomatik, utgåva 4

2018-09-13 319 kB
TR02-02-01

Allmänna anvisningar, utgåva 7

2018-09-04 308 kB
TR02-02-02

Ordlista, kontrollanläggningar, utgåva 2

2018-09-04 365 kB
TR01-10E

Power transformers 2MVA and above, revision 9.

2018-09-03 1247 kB
TR01-11E

Shunt Reactors, revision 9.

2018-09-03 857 kB
TR02-03-01

Systemuppbyggnad, utgåva 6

2018-09-03 1037 kB
TR02-06-01

Driftuppbyggnadsautomatik (DUBA), utgåva 4

2018-08-31 525 kB
TR02-04-03

Fjärrkontroll och RTU:er, utgåva 10

2018-08-30 495 kB
TR15-04

Markundersökning, utgåva 2.

2018-08-29 853 kB
TR15-06

Projektering av topplinebyte, utgåva 1.

2018-08-27 481 kB
TR02-07-01

Mätvärdesomvandlare, utgåva 6.

2018-08-21 483 kB
TR02-01-01

Inledning, utgåva 6

2018-08-07 284 kB

547 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-13 - Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision B

2017-01-09 3103 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision B

2017-01-09 136 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR01-21_6, Bilaga 4.6

Planritning manöverbyggnad

2016-11-25 164 kB
TR01-21_5, Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL

2016-11-25 182 kB
TR01-21_4, Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS

2016-11-25 250 kB
TR01-21_3, Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad

2016-11-25 103 kB
TR01-21_2, Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-25 120 kB
TR01-21_1, Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-21 291 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 2

2016-11-09 12181 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
TR13-04-01

Krav avseende miljö och hälsa, utgåva 1

 

Tidigare TR13-01 (omarbetad).

2016-09-13 253 kB
TR13-03-02

Kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA14, utgåva 1.

Tidigare TR10-01 (omarbetad).

2016-09-13 365 kB
TR13-02-06

Arbetsmiljökrav - Underhållsentreprenad, utgåva 1

2016-09-13 238 kB
Granskad