Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


304 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR13-02-02E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's delegee, revision 2

2019-04-30 331 kB
TR13-03-02

Kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA14, utgåva 2.

Tidigare TR10-01 (omarbetad).

2019-04-30 740 kB
TR13-03-01

Krav på redovisning av egenkontroll elinstallation Utgåva 1

2019-04-30 573 kB
TR13-02-01E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's responsibility, revision 2

2019-04-30 386 kB
TR13-01

Krav på systematiskt arbete inom arbetsmiljö miljö elsäkerhet och kvalitet, utgåva 6

2019-04-30 618 kB
TR13-02-03

Arbetsmiljökrav - Utförandeentreprenad, utgåva 2

2019-04-30 551 kB
TR13-01E

Requirements for systematic work in work environment, environment, electrical safety and quality, revision 6

2019-04-30 571 kB
TR13-02-06

Arbetsmiljökrav - Underhållsentreprenad, utgåva 2

2019-04-30 682 kB
TR13-02-02

Arbetsmiljökrav - Uppdragstagare, utgåva 2

2019-04-30 628 kB
TR13-02-04

Arbetsmiljökrav - Uppdragskonsult, utgåva 2

2019-04-30 684 kB
TR13-02-01

 Arbetsmiljökrav - Totalentreprenad Byggherreansvar, utgåva 2

2019-04-30 585 kB
TR02-06-03

Återinkopplingsautomatik, utgåva 4

2019-03-01 417 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 27

2019-03-01 129 kB
TR02-06-06

Brytarsynkroniseringsdon, utgåva 4

2019-02-21 637 kB
TR02-10-01

Dokumentation kontrollutrustningar, utgåva 5

2019-02-18 473 kB
TR02-05-03-01

Telesamverkan, utgåva 2.

2019-01-03 617 kB
TR02-05-03-02

Teleprotection Equipment (TPE), revision 2.

2019-01-03 662 kB
TR05-03-2

Luftledningar Stolpar tillverkning, utgåva 3

2018-12-03 844 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 11

2018-11-23 370 kB
TR04-01

Optoanläggning, Optiska acceptansvärden, utgåva 1

Bilaga till TR04-1 - Mätdokumentationsmall (excel, 68 kB, nytt fönster)

2018-11-09 280 kB

558 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-02-24 437 kB
TR12-06 - Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 2

2017-02-23 10 kB
TR12-13 - Bilaga 4

Ansökan om samråd

2017-01-18 127 kB
TR12-13 - Bilaga 6

Skogsbesiktningprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
TR12-13 - Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, rev A

2017-01-18 13 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision B

2017-01-09 3103 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision B

2017-01-09 136 kB
TR12-03

Riktlinjer för säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 3

2016-12-30 241 kB
TR13-04-01E

Requirements concerning environment and health, revision 1

2016-12-27 389 kB
TR01-21_6, Bilaga 4.6

Planritning manöverbyggnad

2016-11-25 164 kB
TR01-21_5, Bilaga 4.5

Rambeskrivning EL

2016-11-25 182 kB
TR01-21_4, Bilaga 4.4

Rambeskrivning VVS

2016-11-25 250 kB
TR01-21_3, Bilaga 4.3

Dörrförteckning manöverbyggnad

2016-11-25 103 kB
TR01-21_2, Bilaga 4.2

Rumsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-25 120 kB
TR01-21_1, Bilaga 4.1

Byggdelsbeskrivning manöverbyggnad

2016-11-21 291 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 2

2016-11-09 12181 kB
TR08-06

Inmätning av anläggningar och leverans av geografisk verksamhetinformation, utgåva 2

2016-11-03 4093 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
TR02-02-04

Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2456 kB
Granskad