Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.


284 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-13 Bilaga 2

Skogligt underhåll, underrättelse till berörda markägare, utgåva B

2017-08-22 38 kB
TR12-13 Bilaga 3

Rekommendationer vid ansökan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, utgåva B

2017-08-22 47 kB
TR12-13 Bilaga 5

Förklaring till skogsbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-08-22 39 kB
TR12-13 Bilaga 6

Skogsbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-08-22 47 kB
TR12-13 Bilaga 7

Information till värderingsprotokoll för fastighetsägare, utgåva B

2017-08-22 44 kB
TR12-13 Bilaga 8

Helikoptertoppning, utgåva B

2017-08-22 39 kB
TR12-13 Bilaga 9

Röjbesiktningsprotokoll, utgåva B

2017-08-22 47 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 2

2017-08-21 710 kB
TR08-04

Luftledningsdokumentation, utgåva 5

2017-08-15 364 kB
TR05-03-1

Luftledning Stolpar konstruktion, utgåva 1

2017-07-04 563 kB
TR02-03-04

Kontroll och provning, utgåva 3

2017-06-30 322 kB
TR15-01, utgåva 3.pdf

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 3

2017-06-26 475 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 7

2017-06-22 740 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 6

2017-06-22 471 kB
TR02-11-01

Mättransformatorer, utgåva 5

2017-06-16 361 kB
TR02-10-01

Dokumentation kontrollutrustningar, utgåva 4

2017-06-16 326 kB
TR02-03-5

Tillämpning av IEC 61850 i Kontrollanläggningar, utgåva 2.

2017-06-16 541 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 23

2017-06-16 270 kB
TR02-00-01

Innehållsförteckning, utgåva 10

2017-06-16 287 kB
TR12-03 - bilaga 2b

Riktlinjer för ansökan om tillträde till stationer där Svenska kraftnät är huvudman

2017-05-31 543 kB

492 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 1

2015-12-18 865 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR08-04E

Documentation contents for overhead lines, revision 5

2015-09-22 3028 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 22

2015-09-11 256 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR12-14 - Bilaga 1

Mall till kvalitetsplan

2015-08-13 235 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR05-03

Luftledningar stolpar, utgåva 3

2015-04-29 950 kB
TR05-03E

Transmission lines supports, revision 3

2015-04-29 976 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 548 kB
TR15-01 Bilaga 1

Evalueringsmatris, utgåva 1

2015-02-25 46 kB
TR15-01 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 94 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 781 kB
TR15-02 Bilaga 1

Exempel på innehållsförteckning i projektbeskrivningen, utgåva 1

2015-02-25 82 kB
TR15-02 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 141 kB
Granskad