Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i transmissionsnätet och anläggningar som är anslutna till transmissionsnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller transmissionsnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Information finns också i föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


303 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-07-01

Mätvärdesomvandlare, utgåva 6.

2018-08-21 483 kB
TR02-01-01

Inledning, utgåva 6

2018-08-07 284 kB
TR02-06-04

Nollspänningsautomatik (Uo-aut.), utgåva 5

2018-06-15 409 kB
TR08-01

Teknisk anläggningsdokumentation för anläggningar i stamnätet, utgåva 3

2018-05-15 442 kB
TR02-06-02

Utrustning för FPS-funktion, utgåva 5

2018-05-11 500 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 4

2018-05-01 846 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 3

2018-04-26 711 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision C

2018-04-04 87 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision C

2018-04-04 164 kB
Flödesschema hantering SCD-fil

2018-04-04 161 kB
TR02-06-07

Fördröjd återinkoppling, utgåva 5.

2018-03-29 564 kB
TR02-03-02

Standarder och generella krav, utgåva 5

2018-02-27 381 kB
TR01-22

Teknikbod, utgåva 4

2018-02-22 6403 kB
TR01-22E

Technical building, revision 4

2018-02-22 516 kB
TR14-04-1E

Testing of HV cable systems, revision 1

2018-02-12 682 kB
TR14-02-2E

HVDC extruded cable, revision 1

2018-01-24 542 kB
TR14-02-3E

HVDC mass-impregnated cable, revision 1

2018-01-24 577 kB
TR12-03 - Bilaga

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, exempel

2018-01-19 249 kB
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6.1

2018-01-19 247 kB
TR02-08-02

Felsignalsystem, utgåva 7

2018-01-04 507 kB

568 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR15-01

Förprojektering av luftledningar och markkablar, utgåva 2

2016-06-30 547 kB
TR05-05E

Suspension and support clamps, revision 3

2016-05-23 513 kB
TR01-21

Stamnätsstationer Bygg och mark, utgåva 1

2015-12-18 865 kB
TR01-01

Stamnätsstationer, utgåva 7

2015-12-18 787 kB
TR05-13

Jordning, utgåva 3

2015-11-01 1719 kB
TR05-13E

Earthing, revision 2

2015-11-01 1934 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR08-04E

Documentation contents for overhead lines, revision 5

2015-09-22 3028 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 7

2015-09-11 8692 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 22

2015-09-11 256 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR12-14 - Bilaga 1

Mall till kvalitetsplan

2015-08-13 235 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR05-03

Luftledningar stolpar, utgåva 3

2015-04-29 950 kB
TR05-03E

Transmission lines supports, revision 3

2015-04-29 976 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-04

Markundersökning, utgåva 1

2015-02-26 926 kB
Granskad