Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.


289 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-05-02-1

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 6

2017-04-03 937 kB
TR01-01

Stamnätstationer, utgåva 8

2017-03-30 437 kB
TR12-06 Bilaga 3

Nuvarande underhållsingenjörers referens, revision 3

2017-03-02 74 kB
TR08-06

Inmätning av anläggningar och leverans av geografisk verksamhetinformation, utgåva 2

2017-02-23 4093 kB
TR12-09 - Bilaga

SDH med fläktfilter

2017-01-18 195 kB
TR12-03 - Bilaga

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, exempel

2017-01-18 249 kB
TR12-13

Teknisk riktlinje UH av ledningsgator, utgåva 3

2016-12-30 604 kB
TR12-12

Teknisk riktlinje UH av luftledningar, utgåva 3

2016-12-30 423 kB
TR12-09

Riktlinje för underhåll av stationer och HVDC anläggninga, utgåva 3

2016-12-30 649 kB
TR12-08

Riktlinjer för drift vid underhållsarbeten, utgåva 3

2016-12-30 330 kB
TR12-06

Riktlinjer för ekonomi och administration i underhållsavtalen, utgåva 3

2016-12-30 342 kB
TR12-05

Riktlinjer för underhållsinformation, utgåva 3

2016-12-30 449 kB
TR12-04

Riktlinjer för säkerhetsrondning, utgåva 3

2016-12-30 211 kB
TR12-02

Allmänna bestämmelser för säkerhetsrondering, utgåva 3

2016-12-30 311 kB
TR12-01

Allmänna bestämmelser för underhåll av station, utgåva 3

2016-12-30 285 kB
TR13-04-01E

Requirements concerning environment and health, revision 1

2016-12-27 389 kB
TR13-02-06E

Work environment requirements - Maintenance project, revision 1

2016-12-27 495 kB
TR13-02-04E

Work environment requirements - Project consultant, revision 1

2016-12-27 383 kB
TR13-02-03E

Work environment requirements - Performance contract, revision 1

2016-12-27 363 kB
TR13-02-02E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's delegee, revision 1

2016-12-27 415 kB

506 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 21

2014-02-05 153 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 20

2014-01-20 72 kB
TR02-11-01

Primära apparater: Mättransformatorer, utgåva 4

2014-01-20 250 kB
TR02-05-02-04

Längsdifferentialskydd, utgåva 5

2013-12-10 202 kB
TR13-01E Environmental Requirements in Construction and Civil Engineering Contracts, revision 3

2013-11-13 690 kB
TR13-01 Miljökrav i bygg- och anläggningsentreprenader, utgåva 3

2013-11-13 712 kB
TR02-05-02-01

Ledningsskyddssystem för stamnätet, utgåva 5

2013-08-14 806 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 18

2013-05-25 270 kB
TR02-00-1 Innehållsförteckning, utgåva 8

2013-05-24 294 kB
TR02-02-4 Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-05-21 341 kB
TR02-08-03

Händelseregistrering, utgåva 5

2013-05-21 320 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 5

2013-05-21 468 kB
TR02-08-02

Felsignalsystem, utgåva 6

2013-05-20 330 kB
TR01-04 Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 423 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 3

2013-02-25 346 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 323 kB
TR01-06E

Self-Contained Capacitive Voltage Transformers 170-420 kV, revision A

2013-02-25 422 kB
TR01-06

Fristående kondensatorspänningstransformatorer, utgåva 3

2013-02-25 419 kB
TR01-05E

Self-Contained Magnetic Voltage Transformers 7.2-420 kV, revision 3

2013-02-25 460 kB
TR01-05

Fristående magnetiska spänningstransformatorer 7,2 - 420 kV, utgåva 3

2013-02-25 433 kB
Granskad