Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden.


284 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR12-01

Allmänna bestämmelser för underhåll av station, utgåva 3

2016-12-30 285 kB
TR13-04-01E

Requirements concerning environment and health, revision 1

2016-12-27 389 kB
TR13-02-06E

Work environment requirements - Maintenance project, revision 1

2016-12-27 495 kB
TR13-02-04E

Work environment requirements - Project consultant, revision 1

2016-12-27 383 kB
TR13-02-03E

Work environment requirements - Performance contract, revision 1

2016-12-27 363 kB
TR13-02-02E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's delegee, revision 1

2016-12-27 415 kB
TR13-02-01E

Work environment requirements – Turnkey contract Client's responsibility, revision 1

2016-12-27 381 kB
TR01-14E

Bolted connectors for current carrying conductors in outdoor substations, revision 1

2016-12-21 675 kB
TR01-14

Skruvklämmor för ledare i utomhusställverk, revision 1.

2016-12-21 570 kB
Checklista underhållsprov reläskydd

2016-11-30 170 kB
Checklista överlämningsprov objektsvisa skydd

2016-11-30 201 kB
Checklista överlämningsprov stationsgemensamt

2016-11-30 123 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 4

2016-11-01 498 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 4

2016-11-01 559 kB
Ny information om TR10-01

OBS!  TR10-01 har ersatts av TR13-03-02

2016-10-28 104 kB
TR02-08-07

PMU (Phasor Measurement Unit), utgåva 5

2016-10-18 1641 kB
TR02-02-03

Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 4

2016-10-18 2788 kB
TR13-04-01

Krav avseende miljö och hälsa, utgåva 1

 

Tidigare TR13-01 (omarbetad).

2016-10-03 253 kB
TR13-03-02

Kompletteringar, förtydliganden och speciella tillämpningar av ESA14, utgåva 1.

Tidigare TR10-01 (omarbetad).

2016-10-03 365 kB
TR13-02-06

Arbetsmiljökrav - Underhållsentreprenad, utgåva 1

2016-10-03 238 kB

492 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 18

2013-05-25 270 kB
TR02-00-1 Innehållsförteckning, utgåva 8

2013-05-24 294 kB
TR02-02-4 Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-05-21 341 kB
TR02-04-02

HMI-system, utgåva 5

2013-05-21 468 kB
TR01-04 Fristående strömtransformatorer 7,2-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 423 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 3

2013-02-25 346 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 3

2013-02-25 323 kB
TR01-06E

Self-Contained Capacitive Voltage Transformers 170-420 kV, revision A

2013-02-25 422 kB
TR01-06

Fristående kondensatorspänningstransformatorer, utgåva 3

2013-02-25 419 kB
TR01-05E

Self-Contained Magnetic Voltage Transformers 7.2-420 kV, revision 3

2013-02-25 460 kB
TR01-05

Fristående magnetiska spänningstransformatorer 7,2 - 420 kV, utgåva 3

2013-02-25 433 kB
TR02-00-1 Innehållsförteckning, utgåva 7

2013-02-18 299 kB
TR09-07

Passersystem, utgåva 2

2013-02-15 1390 kB
TR02-02-4 Testade och godkända produkter för kontrollanläggning, utgåva 1

2013-02-06 367 kB
TR02-02-3 Godkännande av produkter för kontrollanläggning, utgåva 2

2013-02-06 429 kB
TR01-04E Self-Contained Magnetic Current Tranformers 7.2-420 kV, revision 3

2013-02-05 406 kB
TR02-03-05

Tillämpning av IEC 61850 i kontrollanläggningar, utgåva 1

2013-01-25 599 kB
TR02-00-2 Dokumentlista, utgåva 19

2012-12-05 153 kB
TR02-08-01

Signaler, Larm, Händelseregistrering: Störningsskrivare, utgåva 5

2012-11-15 378 kB
TR01-11E Shunt Reactors, utgåva 7

2012-10-24 939 kB
Granskad