Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tekniska riktlinjer

I Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer definieras de tekniska krav som ställs på komponenter i stamnätet och anläggningar som är anslutna till stamnätet. Här finns också riktlinjer för dokumentation, fysiskt skydd, elsäkerhet samt HMS-krav när vi bygger ut och underhåller stamnätet.

De tekniska riktlinjerna ingår bland annat som bilagor i kontrakt som Svenska kraftnät sluter med leverantörer av bygg- och underhållstjänster och blir därmed med en del av avtalsinnehållet. Nedan kan du ladda ner alla våra tekniska riktlinjer.

Se också föreskriften Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar, SvKFS 2005:2 (pdf, 110 kB, nytt fönster).

Tekniska krav på skydd av teleanläggningar behandlas av Telestörningsnämnden (nytt fönster)


304 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Säkerhetskopiering av reläskydd: Arbetsbeskrivning

Revision C

2018-04-04 87 kB
Säkerhetskopiering av reläskydd: Flödesschema

Revision C

2018-04-04 164 kB
Flödesschema hantering SCD-fil

2018-04-04 161 kB
TR02-06-07

Fördröjd återinkoppling, utgåva 5.

2018-03-29 564 kB
TR02-03-02

Standarder och generella krav, utgåva 5

2018-02-27 381 kB
TR01-22

Teknikbod, utgåva 4

2018-02-22 6403 kB
TR01-22E

Technical building, revision 4

2018-02-22 516 kB
TR14-04-1E

Testing of HV cable systems, revision 1

2018-02-12 682 kB
TR14-02-2E

HVDC extruded cable, revision 1

2018-01-24 542 kB
TR14-02-3E

HVDC mass-impregnated cable, revision 1

2018-01-24 577 kB
TR12-03 - Bilaga

Säkerhetsskyddsavtal nivå 1, exempel

2018-01-19 249 kB
TR12-03

Riktlinjer för Säkerhetsskydd och beredskap, utgåva 6.1

2018-01-19 247 kB
TR02-08-02

Felsignalsystem, utgåva 7

2018-01-04 507 kB
TR02-08-04

Larmsystem, utgåva 4

2018-01-04 327 kB
TR01-12E

Self-Contained Surge Arresters 12-420 kV, revision 5

2017-12-22 849 kB
TR01-12

Fristående avledare 12-420 kV, utgåva 5

2017-12-22 987 kB
TR 03-01

Mätning, revision B

2017-12-20 699 kB
TR02-05-02-04

Längsdifferentialskydd, utgåva 6

2017-11-29 349 kB
TR02-08-01

Störningsskrivare, utgåva 6.

2017-10-19 511 kB
TR01-08

Effektbrytare 245-420 kV, utgåva 6

2017-10-02 962 kB

558 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TR05-13

Jordning, utgåva 3

2015-11-01 1719 kB
TR01-22

Teknikbod utgåva 2 - nytt TR nummer! Tidigare nummer TR04-03

2015-09-24 3035 kB
TR08-04E

Documentation contents for overhead lines, revision 5

2015-09-22 3028 kB
TR09-15

Yttre mekaniska transformator- och reaktorskydd, utgåva 7

2015-09-11 8692 kB
TR02-00-02

Dokumentlista, utgåva 22

2015-09-11 256 kB
TR02-09-05

Växelströmsmatat hjälpkraftsystem, utgåva 5

2015-09-11 550 kB
TR12-14 - Bilaga 1

Mall till kvalitetsplan

2015-08-13 235 kB
TR10-01

Kompletterande elsäkerhetsanvisning, utgåva 6

2015-05-06 6643 kB
TR01-01

Stamnätsanläggningar utgåva 6

2015-05-04 764 kB
TR05-03

Luftledningar stolpar, utgåva 3

2015-04-29 950 kB
TR05-03E

Transmission lines supports, revision 3

2015-04-29 976 kB
TR12-11 Bilaga 1-3: Blanketter för teknisk rondning och driftjournal

2015-03-09 72 kB
TR12-01 Bilaga 1b: Drift och underhåll av ledningar, utgåva 3

2015-03-09 66 kB
TR02-09-6-1 Växelriktare, revision C

2015-03-06 241 kB
TR15-04

Markundersökning, utgåva 1

2015-02-26 926 kB
TR15-01

Förprojektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 548 kB
TR15-01 Bilaga 1

Evalueringsmatris, utgåva 1

2015-02-25 46 kB
TR15-01 Bilaga 2

Rutiner för geodatahantering, utgåva 1

2015-02-25 94 kB
TR15-02

Projektering av luftledningar, utgåva 1

2015-02-25 781 kB
TR15-02 Bilaga 1

Exempel på innehållsförteckning i projektbeskrivningen, utgåva 1

2015-02-25 82 kB
Granskad