Telestörning­snämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Svensk Energi, teleoperatören TeliaSonera Skanova Access AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". Nedan finner du de meddelanden som getts ut. Där finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.


80 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2017/3 Protokoll

2017-11-14 21 kB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 14)

2017-11-14 40 kB
2017/2 Protokoll

2017-05-15 125 kB
2017/1 Protokoll

2017-03-09 27 kB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 2)

2017-02-20 63 kB
Nr 02: Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden (utgåva 20)

2017-02-20 28 kB
Jordfelsrapport 2016

2017-02-20 103 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd

2017-02-01 27 kB
Jordfelsrapport 2015

2017-01-11 459 kB
Jordfelsrapport 2014

2017-01-11 206 kB
2016/3 Protokoll

2017-01-11 20 kB
2016/2 Protokoll

2017-01-11 23 kB
2016/1 Protokoll

2017-01-11 23 kB
Nr 17: Ersättning för vissa mätningskostnader (utgåva 8)

2015-10-29 181 kB
2015/2 Protokoll

2015-10-29 197 kB
2015/1 Protokoll

2015-10-29 553 kB
Skyddsåtgärder

2015-03-10 1774 kB
2014/1 Protokoll

2014-10-03 167 kB
Nr 21: Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m.m. (utgåva 5)

2014-09-01 7727 kB
Nr 22: Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 2)

2014-09-01 340 kB
Granskad