Telestörning­snämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". Nedan finner du de meddelanden som getts ut. Där finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.


40 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
TSN seminarium 7 nov 2018: agenda och presentation

2018-11-13 221 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Beräkningar, mätningar och skyddsåtgärder i telenät

2018-11-13 6669 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Järnvägens påverkan på omgivande elnät

2018-11-13 3400 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Risk för personskada vid fel i elanläggningar

2018-11-13 1458 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skador i telenätet

2018-11-13 1065 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skyddsåtgärder i lågspänningsnätet

2018-11-13 995 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden

2018-11-13 820 kB
TSN seminarium 7 nov 2018:Spänningssättande jordfelsströmmar

2018-11-13 782 kB
2018/3 Protokoll

2018-10-26 135 kB
Nr 25: Inkoppling av isolertransformator i markförlagt kabelnät för lågspänning (utgåva 1)

2018-10-04 246 kB
2018/2 Protokoll

2018-05-18 157 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 8)

2018-05-18 102 kB
Nr 04: Information om Skyldigheten att bekosta skyddsåtgärder vid jordtagsmätning i stationsanläggning med nominell spänning över 100 kV verksamhet (utgåva 5)

2018-05-18 103 kB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 15)

2018-05-18 152 kB
2018/1 Protokoll

2018-02-21 242 kB
2017/4 Protokoll

2018-01-31 22 kB
2017/3 Protokoll

2017-11-14 21 kB
2017/2 Protokoll

2017-05-15 125 kB
2017/1 Protokoll

2017-03-09 27 kB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 2)

2017-02-20 63 kB

57 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 14)

2017-11-14 40 kB
Jordfelsrapport 2016

2017-02-20 103 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 7)

2017-02-01 27 kB
Jordfelsrapport 2015

2017-01-11 459 kB
Jordfelsrapport 2014

2017-01-11 206 kB
Skyddsåtgärder

2015-03-10 1774 kB
2014/1 Protokoll

2014-10-03 167 kB
Nr 04: Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV (utgåva 4)

2014-09-01 172 kB
2014/2 Protokoll

2014-03-26 28 kB
Jordfelsrapport 2013

2013-12-31 95 kB
2013/1 Protokoll

2013-10-04 356 kB
Avtal för isolertransformator och antennanläggningar

2013-03-11 456 kB
Nämndens meddelanden och hemsida

2013-03-11 250 kB
Potentialmätning i elnätet

2013-03-11 935 kB
Regelverk och ansökan om drifttillstånd

2013-03-11 158 kB
Starkströmsanläggningars påverkan på teleledningar

2013-03-11 7884 kB
Grundläggande begrepp.pdf

2013-03-11 317 kB
Trafikverkets anläggningar

2013-03-11 1816 kB
Agenda TSN-seminarium 2013

2013-03-11 166 kB
Skador i telenätet

2013-03-11 962 kB
Granskad