Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". Nedan finner du de meddelanden som getts ut. Där finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.


30 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Nr 21: Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m.m. (utgåva 6)

2020-01-29 9545 kB
NR 10: Rapportering om jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV (utgåva 14)

2020-01-29 212 kB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 16)

2020-01-29 371 kB
2019/3 Protokoll

2020-01-29 241 kB
2019/2 Protokoll

2019-09-17 261 kB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 3)

2019-04-11 245 kB
Nr 17: Ersättning för vissa mätningskostnader (utgåva 9)

2019-04-11 208 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 9)

2019-04-11 204 kB
Nr 13: Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd (utgåva 5)

2019-04-11 211 kB
Nr 04: Information om Skyldigheten att bekosta skyddsåtgärder vid jordtagsmätning i stationsanläggning med nominell spänning över 100 kV verksamhet (utgåva 6)

2019-04-11 208 kB
Nr 20: Riktlinjer för användning av jordfelströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer (utgåva 4)

2019-04-11 257 kB
2019/1 Protokoll

2019-04-10 257 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: agenda och presentation

2018-11-13 221 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Beräkningar, mätningar och skyddsåtgärder i telenät

2018-11-13 6669 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Järnvägens påverkan på omgivande elnät

2018-11-13 3400 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Risk för personskada vid fel i elanläggningar

2018-11-13 1458 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skador i telenätet

2018-11-13 1065 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skyddsåtgärder i lågspänningsnätet

2018-11-13 995 kB
TSN seminarium 7 nov 2018: Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden

2018-11-13 820 kB
TSN seminarium 7 nov 2018:Spänningssättande jordfelsströmmar

2018-11-13 782 kB

81 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Jordfelsrapport 2017

2020-01-29 168 kB
Jordfelsrapport 2018

2020-01-29 108 kB
2018/3 Protokoll

2018-10-26 135 kB
2018/2 Protokoll

2018-05-18 157 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 8)

2018-05-18 102 kB
Nr 04: Information om Skyldigheten att bekosta skyddsåtgärder vid jordtagsmätning i stationsanläggning med nominell spänning över 100 kV verksamhet (utgåva 6)

2018-05-18 103 kB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 15)

2018-05-18 152 kB
2018/1 Protokoll

2018-02-21 242 kB
2017/4 Protokoll

2018-01-31 22 kB
2017/3 Protokoll

2017-11-14 21 kB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 14)

2017-11-14 40 kB
2017/2 Protokoll

2017-05-15 125 kB
2017/1 Protokoll

2017-03-09 27 kB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 2)

2017-02-20 63 kB
Jordfelsrapport 2016

2017-02-20 103 kB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 7)

2017-02-01 27 kB
Jordfelsrapport 2015

2017-01-11 459 kB
Jordfelsrapport 2014

2017-01-11 206 kB
2016/3 Protokoll

2017-01-11 20 kB
2016/2 Protokoll

2017-01-11 23 kB
Granskad