Hoppa till huvudinnehåll

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". På denna sida finns de meddelanden som getts ut. Här finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Meddelanden (19) Jordfelsrapporter (0) Utbildningsmaterial (8) Mötesanteckningar (3)

19 dokument inom Meddelanden

Namn Datum Filstorlek
Nr 21: Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m.m. (utgåva 6) (PDF)

2020-01-29 9545 KB
NR 10: Rapportering om jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV (utgåva 14) (PDF)

2020-01-29 212 KB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 16) (PDF)

2020-01-29 371 KB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 3) (PDF)

2019-04-11 245 KB
Nr 17: Ersättning för vissa mätningskostnader (utgåva 9) (PDF)

2019-04-11 208 KB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 9) (PDF)

2019-04-11 204 KB
Nr 13: Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd (utgåva 5) (PDF)

2019-04-11 211 KB
Nr 04: Information om Skyldigheten att bekosta skyddsåtgärder vid jordtagsmätning i stationsanläggning med nominell spänning över 100 kV verksamhet (utgåva 6) (PDF)

2019-04-11 208 KB
Nr 20: Riktlinjer för användning av jordfelströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer (utgåva 4) (PDF)

2019-04-11 257 KB
Nr 25: Inkoppling av isolertransformator i markförlagt kabelnät för lågspänning (utgåva 1) (PDF)

2018-10-04 246 KB
Nr 02: Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden (utgåva 20) (PDF)

2017-02-20 28 KB
Nr 22: Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 2) (PDF)

2014-09-01 340 KB
Nr 11: Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar (utgåva 6) (PDF)

2013-10-04 369 KB
Nr 12: Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele- och starkströmsanläggningar (utgåva 4) (PDF)

2013-10-04 354 KB
Nr 07: Värdering av båtnad som uppkommer för teleanläggningar genom störningsförebyggande åtgärder (utgåva 4) (PDF)

2010-09-22 226 KB
Nr 23: Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 3) (PDF)

2009-04-15 165 KB
Nr 19: Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning, samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm. (utgåva 3) (PDF)

1999-09-23 195 KB
Nr 06: Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder samt kostnader vid inträffad skada, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag (utgåva 3) (PDF)

1999-09-23 187 KB
Nr 08: Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar (utgåva 3) (PDF)

1999-09-20 176 KB
Granskad