Hoppa till huvudinnehåll

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". På denna sida finns de meddelanden som getts ut. Här finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Meddelanden (19) Jordfelsrapporter (0) Utbildningsmaterial (8) Mötesanteckningar (3)

8 dokument inom Utbildningsmaterial

Namn Datum Filstorlek
TSN seminarium 7 nov 2018: agenda och presentation (PDF)

2018-11-13 221 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Beräkningar, mätningar och skyddsåtgärder i telenät (PDF)

2018-11-13 6669 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Järnvägens påverkan på omgivande elnät (PDF)

2018-11-13 3400 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Risk för personskada vid fel i elanläggningar (PDF)

2018-11-13 1458 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skador i telenätet (PDF)

2018-11-13 1065 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Skyddsåtgärder i lågspänningsnätet (PDF)

2018-11-13 995 KB
TSN seminarium 7 nov 2018: Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden (PDF)

2018-11-13 820 KB
TSN seminarium 7 nov 2018:Spänningssättande jordfelsströmmar (PDF)

2018-11-13 782 KB
Granskad