Hoppa till huvudinnehåll

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". På denna sida finns de meddelanden som getts ut. Här finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Meddelanden (13) Jordfelsrapporter (10) Utbildningsmaterial (10) Mötesanteckningar (48)

81 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Jordfelsrapport 2017 (PDF)

2020-01-29 168 KB
Jordfelsrapport 2018 (PDF)

2020-01-29 108 KB
2018/3 Protokoll (PDF)

2018-10-26 135 KB
2018/2 Protokoll (PDF)

2018-05-18 157 KB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 8) (PDF)

2018-05-18 102 KB
Nr 04: Information om Skyldigheten att bekosta skyddsåtgärder vid jordtagsmätning i stationsanläggning med nominell spänning över 100 kV verksamhet (utgåva 6) (PDF)

2018-05-18 103 KB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 15) (PDF)

2018-05-18 152 KB
2018/1 Protokoll (PDF)

2018-02-21 242 KB
2017/4 Protokoll (PDF)

2018-01-31 22 KB
2017/3 Protokoll (PDF)

2017-11-14 21 KB
Nr 01: Information om Telestörningsnämndens verksamhet (utgåva 14) (PDF)

2017-11-14 40 KB
2017/2 Protokoll (PDF)

2017-05-15 125 KB
2017/1 Protokoll (PDF)

2017-03-09 27 KB
Nr 24: Förtydligande av nybyggnation och rasering samt drift och underhåll av skyddsplatser i telenät (utgåva 2) (PDF)

2017-02-20 63 KB
Jordfelsrapport 2016 (PDF)

2017-02-20 103 KB
Nr 16: Ersättning för besiktning av skyddsplatser med överspänningsskydd (utgåva 7) (PDF)

2017-02-01 27 KB
Jordfelsrapport 2015 (PDF)

2017-01-11 459 KB
Jordfelsrapport 2014 (PDF)

2017-01-11 206 KB
2016/3 Protokoll (PDF)

2017-01-11 20 KB
2016/2 Protokoll (PDF)

2017-01-11 23 KB
2016/1 Protokoll (PDF)

2017-01-11 23 KB
Nr 17: Ersättning för vissa mätningskostnader (utgåva 8) (PDF)

2015-10-29 181 KB
2015/2 Protokoll (PDF)

2015-10-29 197 KB
2015/1 Protokoll (PDF)

2015-10-29 553 KB
Skyddsåtgärder (PDF)

2015-03-10 1774 KB
2014/1 Protokoll (PDF)

2014-10-03 167 KB
Nr 21: Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m.m. (utgåva 5) (PDF)

2014-09-01 7727 KB
Nr 04: Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV (utgåva 4) (PDF)

2014-09-01 172 KB
2014/2 Protokoll (PDF)

2014-03-26 28 KB
Jordfelsrapport 2013 (PDF)

2013-12-31 95 KB
2013/1 Protokoll (PDF)

2013-10-04 356 KB
Nr 20: Riktlinjer för användning av jordfelströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer (utgåva 3) (PDF)

2013-10-04 187 KB
Nr 13: Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd (utgåva 4) (PDF)

2013-10-04 185 KB
NR 10: Rapportering om jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV (utgåva 13) (PDF)

2013-10-04 185 KB
Avtal för isolertransformator och antennanläggningar (PDF)

2013-03-11 456 KB
Nämndens meddelanden och hemsida (PDF)

2013-03-11 250 KB
Potentialmätning i elnätet (PDF)

2013-03-11 935 KB
Regelverk och ansökan om drifttillstånd (PDF)

2013-03-11 158 KB
Starkströmsanläggningars påverkan på teleledningar (PDF)

2013-03-11 7884 KB
Grundläggande begrepp.pdf (PDF)

2013-03-11 317 KB
Trafikverkets anläggningar (PDF)

2013-03-11 1816 KB
Agenda TSN-seminarium 2013 (PDF)

2013-03-11 166 KB
Skador i telenätet (PDF)

2013-03-11 962 KB
Jordfelsrapport 2012 (PDF)

2012-12-31 551 KB
2012/2 Bilaga: Presentation - Svenska Kraftnäts investeringsbehov 2012 (PDF)

2012-10-10 638 KB
2012/2 Bilaga: Presentation - Teknik i likströmsförbindelser (PDF)

2012-10-10 385 KB
2012/2 Protokoll (PDF)

2012-10-10 1027 KB
2012/1 Protokoll (PDF)

2012-03-21 195 KB
Nr 14: Sammanställning av inträffade jordfel i kraftnät med direktjordad nollpunkt, från år 1963 (utgåva 3) (PDF)

2012-01-20 165 KB
Jordfelsrapport 2011 (PDF)

2011-12-31 145 KB
2011/2 Protokoll (PDF)

2011-09-28 147 KB
2011/1 Protokoll (PDF)

2011-03-08 51 KB
Jordfelsrapport 2010 (PDF)

2010-12-31 40 KB
2010/2 Protokoll (PDF)

2010-09-22 17 KB
2010/1 Protokoll (PDF)

2010-02-12 50 KB
Sammanställning 2009 (XLS)

2009-12-31 196 KB
2009/2 Protokoll (PDF)

2009-10-08 23 KB
2009/1 Protokoll (PDF)

2009-03-11 57 KB
2008/2 Bilaga: Presentation - Elsäkerhet Linjenät (PDF)

2008-10-07 1944 KB
2008/2 Protokoll (PDF)

2008-10-07 61 KB
2008/1 Bilaga: Jordfel 2007 (XLS)

2008-03-06 24 KB
2008/1 Protokoll (PDF)

2008-03-06 74 KB
2007/1 Protokoll (PDF)

2007-09-20 63 KB
2006/1 Protokoll (PDF)

2006-03-29 47 KB
2005/2 Protokoll (PDF)

2005-10-05 20 KB
2005/1 Protokoll (PDF)

2005-04-06 21 KB
3/2004 Protokoll (PDF)

2004-10-12 29 KB
2004/2 Protokoll (PDF)

2004-08-31 30 KB
2004/1 Protokoll (PDF)

2004-03-03 42 KB
2003/2 Protokoll (PDF)

2003-10-01 158 KB
2003/1 Protokoll (PDF)

2003-03-26 147 KB
3/2001 Protokoll (PDF)

2001-11-28 14 KB
2001/2 Protokoll (PDF)

2001-06-13 14 KB
2001/1 Protokoll (PDF)

2001-03-14 14 KB
2000/4 Protokoll (PDF)

2000-11-28 15 KB
2000/3 Protokoll (PDF)

2000-09-20 12 KB
2000/2 Protokoll (PDF)

2000-05-23 12 KB
2000/1 Protokoll (PDF)

2000-02-15 12 KB
1999/3 Protokoll (PDF)

1999-12-08 13 KB
1999/2 Protokoll (PDF)

1999-06-01 13 KB
1999/1 Protokoll (PDF)

1999-02-02 20 KB
Granskad