Hoppa till huvudinnehåll

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". På denna sida finns de meddelanden som getts ut. Här finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Meddelanden (19) Jordfelsrapporter (0) Utbildningsmaterial (9) Mötesanteckningar (4)

32 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
TSN seminarium 7 nov 2018: Vilka regelverk styr arbetet i Telestörningsnämnden (PDF)

2018-11-13 820 KB
TSN seminarium 7 nov 2018:Spänningssättande jordfelsströmmar (PDF)

2018-11-13 782 KB
Nr 25: Inkoppling av isolertransformator i markförlagt kabelnät för lågspänning (utgåva 1) (PDF)

2018-10-04 246 KB
Nr 02: Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden (utgåva 20) (PDF)

2017-02-20 28 KB
Nr 22: Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 2) (PDF)

2014-09-01 340 KB
Nr 11: Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar (utgåva 6) (PDF)

2013-10-04 369 KB
Nr 12: Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele- och starkströmsanläggningar (utgåva 4) (PDF)

2013-10-04 354 KB
Nr 07: Värdering av båtnad som uppkommer för teleanläggningar genom störningsförebyggande åtgärder (utgåva 4) (PDF)

2010-09-22 226 KB
Nr 23: Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 3) (PDF)

2009-04-15 165 KB
Nr 19: Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning, samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm. (utgåva 3) (PDF)

1999-09-23 195 KB
Nr 06: Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder samt kostnader vid inträffad skada, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag (utgåva 3) (PDF)

1999-09-23 187 KB
Nr 08: Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar (utgåva 3) (PDF)

1999-09-20 176 KB
Granskad