Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". Nedan finner du de meddelanden som getts ut. Där finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.


30 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek

81 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Trafikverkets anläggningar

2013-03-11 1816 kB
Agenda TSN-seminarium 2013

2013-03-11 166 kB
Skador i telenätet

2013-03-11 962 kB
Jordfelsrapport 2012

2012-12-31 551 kB
2012/2 Bilaga: Presentation - Svenska Kraftnäts investeringsbehov 2012

2012-10-10 638 kB
2012/2 Bilaga: Presentation - Teknik i likströmsförbindelser

2012-10-10 385 kB
2012/2 Protokoll

2012-10-10 1027 kB
2012/1 Protokoll

2012-03-21 195 kB
Nr 14: Sammanställning av inträffade jordfel i kraftnät med direktjordad nollpunkt, från år 1963 (utgåva 3)

2012-01-20 165 kB
Jordfelsrapport 2011

2011-12-31 145 kB
2011/2 Protokoll

2011-09-28 147 kB
2011/1 Protokoll

2011-03-08 51 kB
Jordfelsrapport 2010

2010-12-31 40 kB
2010/2 Protokoll

2010-09-22 17 kB
2010/1 Protokoll

2010-02-12 50 kB
Sammanställning 2009

2009-12-31 196 kB
2009/2 Protokoll

2009-10-08 23 kB
2009/1 Protokoll

2009-03-11 57 kB
2008/2 Bilaga: Presentation - Elsäkerhet Linjenät

2008-10-07 1944 kB
2008/2 Protokoll

2008-10-07 61 kB
Granskad