Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden är ett samordnande och rådgivande organ. Fokus ligger på hur direktjordade starkströmsanläggningar påverkar svagströmsanläggningar och starkströmsanläggningar med spänning under 1000 volt.

Främst inriktas arbetet på de person- och egendomsskador som jordfel i starkströmsanläggningar kan ge upphov till.

Huvudmän för Telestörningsnämnden är förutom Svenska kraftnät också branschorganisationen Energiföretagen Sverige, teleoperatören Telia Sverige AB samt Trafikverket. Elsäkerhetsverket är samarbetspartner.

Telestörningsnämnden publicerar en skriftserie som kallas "Meddelande från Telestörningsnämnden". Nedan finner du de meddelanden som getts ut. Där finns också jordfelsrapporter, utbildningsmaterial och minnesanteckningar från Telestörningsnämndens möten.


30 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Nr 25: Inkoppling av isolertransformator i markförlagt kabelnät för lågspänning (utgåva 1)

2018-10-04 246 kB
Nr 02: Förteckning över aktuella meddelanden från Telestörningsnämnden (utgåva 20)

2017-02-20 28 kB
Nr 22: Antennanläggningar och teknikbodar placerade i direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 2)

2014-09-01 340 kB
Nr 11: Handläggningsregler i fråga om åtgärder mot ljudstörningar (utgåva 6)

2013-10-04 369 kB
Nr 12: Anmälan och samråd rörande nya och ändrade tele- och starkströmsanläggningar (utgåva 4)

2013-10-04 354 kB
Nr 07: Värdering av båtnad som uppkommer för teleanläggningar genom störningsförebyggande åtgärder (utgåva 4)

2010-09-22 226 kB
Nr 23: Antennanläggningar och teknikbodar invid direktjordade högspänningsanläggningar (utgåva 3)

2009-04-15 165 kB
Nr 19: Fördelning av ersättning för kostnader för skydd mot störning, samt ansvar för ersättning för kostnader till följd av skada eller störning, mm. (utgåva 3)

1999-09-23 195 kB
Nr 06: Fördelning av kostnader för skyddsåtgärder samt kostnader vid inträffad skada, dels mellan flera störande befintliga företag, dels mellan befintliga och blivande företag (utgåva 3)

1999-09-23 187 kB
Nr 08: Användande av Opto- eller Radiolänkförbindelse för att undvika störningar (utgåva 3)

1999-09-20 176 kB

81 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2016/1 Protokoll

2017-01-11 23 kB
Nr 17: Ersättning för vissa mätningskostnader (utgåva 8)

2015-10-29 181 kB
2015/2 Protokoll

2015-10-29 197 kB
2015/1 Protokoll

2015-10-29 553 kB
Skyddsåtgärder

2015-03-10 1774 kB
2014/1 Protokoll

2014-10-03 167 kB
Nr 21: Avstånd mellan högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar m.m. (utgåva 5)

2014-09-01 7727 kB
Nr 04: Skyldighet att bekosta åtgärder till skydd mot höga markpotentialer vid direktjordad stationsanläggning för > 100 kV (utgåva 4)

2014-09-01 172 kB
2014/2 Protokoll

2014-03-26 28 kB
Jordfelsrapport 2013

2013-12-31 95 kB
2013/1 Protokoll

2013-10-04 356 kB
Nr 20: Riktlinjer för användning av jordfelströmmar vid beräkning av inducerade spänningar och markpotentialer (utgåva 3)

2013-10-04 187 kB
Nr 13: Förhandsuppskattning av kostnader för anordnande av överspänningsskydd (utgåva 4)

2013-10-04 185 kB
NR 10: Rapportering om jordfel på direktjordade starkströmsanläggningar med högre spänning än 100 kV (utgåva 13)

2013-10-04 185 kB
Avtal för isolertransformator och antennanläggningar

2013-03-11 456 kB
Nämndens meddelanden och hemsida

2013-03-11 250 kB
Potentialmätning i elnätet

2013-03-11 935 kB
Regelverk och ansökan om drifttillstånd

2013-03-11 158 kB
Starkströmsanläggningars påverkan på teleledningar

2013-03-11 7884 kB
Grundläggande begrepp.pdf

2013-03-11 317 kB
Granskad