Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Webbutbildning för konsulter och entreprenörer

Konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av Svenska kraftnät behöver genomföra webbutbildningar innan start av uppdrag. Vissa utbildningar är obligatoriska. I dialog med Svenska kraftnäts beställare avgörs vilka ytterligare utbildningar som uppdraget kräver.

Utbildningarna ska vara genomförda inom 14 dagar. När måldatum närmar sig får du en påminnelse om att slutföra din utbildning.

Svenska kraftnät bekostar nedlagda utbildningstimmar om uppdragets omfattning är mindre än 850 timmar. Om uppdraget är 6 månader på heltid motsvarande 850 timmar eller större, bekostar leverantören nedlagda utbildningstimmar.

Ska du som konsult/entreprenör gå samtliga utbildningar som idag finns i kompetensportalen uppskattas det ta cirka en halv dag.

Vilka utbildningar finns i kompetensportalen?

De utbildningar som finns framtagna för dig som konsult och entreprenör är:

  • Generell kunskap om Svenska kraftnät – obligatorisk för personer hos entreprenörer och konsulter i arbetsledande ställning eller personer som löpande kommer att utföra arbete åt oss.

  • Informationssäkerhet – obligatorisk för alla anställda och alla konsulter som tar del av Svenska kraftnäts informationssystem.

  • Miljöutbildning TR13 – obligatorisk för nyckelpersoner* som kommer att arbeta med genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, förrådsverksamhet samt konsulttjänster inom planering och projektering (inom både underhålls- och projektverksamheten).

  • Svenska kraftnäts kompletteringar till ESA14, TR13-03-02 – obligatorisk för all personal som kommer att arbeta med genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, samt konsulttjänster inom planering och projektering (inom både underhålls- och projektverksamheten).

  • HMSK-avvikelsehantering på Svenska kraftnät – inte obligatorisk, men rekommenderas för nyckelpersoner* och rapportörer i ENIA systemet för att få förståelse för Svenska kraftnäts krav och hur man rapporterar i avvikelsehanteringssystemet (inom både underhålls- och projektverksamheten)

  • Arbetsmiljöutbildning för att arbeta i projekt för Svenska kraftnät – inte obligatorisk, men rekommenderas för nyckelpersoner* inom underhålls- och projektverksamheten för att få förståelse för Svenska kraftnäts krav när det gäller arbetsmiljö (inom både underhålls- och projektverksamheten).

  • Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) – inte obligatorisk, utbildningen är till för dem som kan komma att genomföra inköp där SUA blir aktuellt.

*Med nyckelpersoner avses projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande.

Miljöutbildning för entreprenörer på engelska

TR13-04-01 (tidigare TR13-01) "Krav avseende miljö och hälsa" är vår tekniska riktlinje för miljö. Enligt den ska entreprenörens och underentreprenörens nyckelpersoner såsom projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande gå igenom webbutbildningen och bli godkänd på ett prov.

Vi har tre olika versioner av miljöutbildning som baseras på vilken utgåva av TR13-01 som din entreprenad omfattas av:

  • Utgåva B – avseende perioden 2009 – oktober 2013
  • Utgåva 3 – avseende perioden november 2013 – maj 2014
  • Utgåva 4 – avseende perioden juni 2014 och framåt

I formuläret nedan anger du dina kontaktuppgifter samt information om vilken projektledare eller underhållsingenjör du arbetar för. Du får inloggningsuppgifter till webbutbildningen inom ett par arbetsdagar.

Formulär för registrering

Gå till miljöutbildning på engelska

Så anmäler du dig

Gå in i kompetensportalen (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och skapa ett konto.

Från din beställare får du ett säkerhetsord som du behöver för att kunna skapa ditt konto. Du behöver även information om vilket delprojektnummer som du arbetar mot.

När du har skapat kontot ligger alla utbildningar och väntar. Du kan avboka de utbildningar som du i samråd med din beställare kommit överens om att du inte ska gå.

Efter genomförd utbildning bekräftar du till din beställare genom att visa en skärmdump av "Min plan" från kompetensportalen.

Granskad