Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Drift av stamnätet

Det svenska stamnätet för el består av 15 000 km kraftledningar, cirka 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser.

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en av utmaningarna när det gäller att hålla balans i elsystemet.

Läs mer om drift och marknad