Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Internationellt samarbete

Svenska kraftnät har i uppdrag att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. Därför bygger vi nya förbindelser som stärker kopplingarna till det europeiska elnätet. Vi deltar också i det europeiska samarbetet för att skapa en gemensam elmarknad inom EU. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra systemoperatörer i Norge, Finland och Danmark för att driva vårt elsystem effektivt.

Syftet är en trygg, miljöanpassad och driftssäker elöverföring på stamnätet

Arbetet med att skapa en gemensam marknad för el i EU är just nu fokuserat på att harmonisera de olika regelverk som länderna har när det gäller driften av stamnätet, anslutning till elnätet och handeln med el. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga priser och trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa. Särskilda gemensamma riktlinjer har tagits fram i form av EU-förordningar.

Läs mer om riktlinjerna och vårt europeiska samarbete. 

Du kan även läsa mer om internationellt samarbete på energiområdet på Energimarknadsinspektionens webbplats (nytt fönster)

Elanvändarna ska kunna köpa el i hela Norden

Tillsammans med våra motsvarigheter i Finland (Fingrid) och Norge (Statnett) arbetar vi – som ett första steg – med att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Målet är att elanvändarna ska kunna köpa sin el från vilken av de nordiska elleverantörerna de vill, inte bara från leverantörer i det egna landet.

Granskad