Förlängning av tillstånd

Alla Svenska kraftnäts kraftledningar måste ha tillstånd, så kallad koncession, för att få drivas. När det gäller vissa ledningar behöver vi ansöka om förlängt tillstånd efter en viss tid. 

Tillstånden gäller tillsvidare

Svenska kraftnät har tillstånd, så kallad koncession, att driva samtliga ledningar på 400 kV och 220 kV (kilovolt) i stamnätet. För nya ledningar gäller koncession ofta tillsvidare. I vissa fall finns möjlighet till omprövning av tillstånden när det har gått 40 år sedan beslutet om koncession fattades.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som prövar och ger koncession för starkströmsledningar. När det gäller utlandsförbindelser tar regeringen beslut om koncession. Regeringen kan överpröva Ei:s beslut då det gäller stamnätsledningar.

Ledningsrätt och koncession är inte samma sak

Koncession är inte samma sak som ledningsrätt. Svenska kraftnät har ledningsrätt för alla ledningar i stamnätet. Det innebär att Svenska kraftnät har rätt att anlägga och underhålla ledningen trots att vi inte äger marken som ledningen står på. Denna rätt gäller för all framtid och omprövas alltså inte. När ledningen byggdes fick markägaren en engångsersättning för intrång på den mark som behövde tas i anspråk för ledningen.

Aktuella ärenden

Nedan finner du de ärenden som Ei eller regeringen ska fatta beslut om förlängd koncession för.

SträckaLängd (km)

Anneberg – Danderyd

0,75

Bredåker – Gråska

52

Finnslätten – Överby

86,7

Gardikfors – norska gränsen

82

Hallsberg – Moholm (del av)

5

Hallsberg – Stenkullen

207

Hjälta – Hamra

390

Högdalen – Nacka (del av)

1,7

Kilforsen – Hallsberg

535

Kimstad – Sege – Arrie

470

Ligga – Messaure, Vargfors – Betåsen

247

Långbjörn – Tarsele

0,78

Midskog – Stenkullen

640

Porjus – Odensvi

970,9

Ringhals – Horred, Ringhals – Strömma

76

Stackbo – Forsmark

1,7

Stackbo – Valbo

12,3

Stadsforsen – Hölleforsen – Untra

294

Stornorrfors – Hjälta

178

Tuna – Botkyrka

3,2

Untra – Hagby

120

Ånge – Finnslätten

330

Avslutade ärenden

SträckaLängd (km)

Harsprånget – Vietas

107

Granskad