Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Harsprånget – Vietas

Energimarknadsinspektionen har beslutat om att ge förlängd koncession (tillstånd) för 400 kV-ledningen mellan Harsprånget och Vietas via Porjus i Norrbottens län. Ledningen delas upp i två koncessioner: Harsprånget–Porjus och Porjus–Vietas.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under november-december 2008. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen togs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning i tabellen nedan.

Ansökan om koncession lämnades in 2006-01-16 med en komplettering för påsticket till Porjus 2009-06-03 samt ytterligare en komplettering av hela ansökan 2010-07-02 inklusive MKB samt en sammanfattning av MKB till Energimarknadsinspektionen. 2013-01-16 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd.

Ledningen Harsprånget–Vietas är 107 km lång och Ei anser att den är för lång för att få förlängning i en enda koncession. Den delades därför upp i två koncessioner som godkändes den 28 juni 2018: Harsprånget–Porjus och Porjus–Vietas.

Granskad