Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Trygg elförsörjning

Vårt samhälle ställer höga krav på en trygg och pålitlig elförsörjning. Samhällsviktiga funktioner som järnvägar, avloppssystem och bensinpumpar är beroende av el för att fungera. Liksom prylar som spisar, datorer och mobiler. Grunden till en pålitlig elförsörjning är ett robust stamnät för el. 

Stamnätet måste vara robust och driftsäkert

Stamnätet för el är grunden för Sveriges elförsörjning. Ett fel på en ledning eller i en transformatorstation i stamnätet kan i värsta fall innebära att stora delar av Sverige blir strömlöst. Därför är det viktigt att stamnätet är robust och driftsäkert. Det säkrar att elen kommer fram dit den ska och att eventuella strömavbrott kan åtgärdas snabbt.

Svenska kraftnät tryggar elförsörjningen på olika sätt. I våra kontrollrum övervakar vi dygnet runt att det alltid kortsiktig balans mellan produktionen och användningen av el. Om det inte är balans mellan produktion och förbrukning i elsystemet ökar nämligen risken för att stora störningar i elnätet får konsekvenser för försörjningen av el hos användarna.

Därtill underhåller vi stamnätet löpande för att det ska fortsätta att vara driftsäkert. Vi bygger även nya kraftledningar för att trygga elförsörjningen i takt med att samhällets elbehov ökar och produktionen förändras.

Mer om hur vi utvecklar stamnätet. 

Granskad