Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 införs en ny lag om miljöanpassning av svensk vattenkraft.

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ska tillsammans ta fram ett förslag till nationell plan för miljöanpassningen. Målet är att den nationella planen ska resultera i största möjliga miljönytta för vattenmiljön och samtidigt säkerställa nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Du som är verksamhetsutövare och vill omfattas av den nationella planen, ska anmäla dig. Anmälan sker via länsstyrelserna och görs via deras e-tjänst. Anmälan är en förutsättning för att få ut ersättning från Vattenkraftens miljöfond. Mer information till verksamhetsutövare och övriga berörda finns på en gemensam webbsida hos Havs- och vattenmyndigheten. Där finns även länkar till länsstyrelserna för anmälan.

Om Svenska kraftnäts roll

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Fakta om uppdraget

Förutom avvägningar ska planen innehålla en tidplan för de omprövningar som ska ske. Verksamheterna indelas i grupper så att omprövningar kan ske i ett sammanhang, vilket förbättrar och förenklar prövningsprocessen. År 2020 påbörjas en uppföljning för att säkerställa att utfallet hos enskilda omprövningar stämmer överens med syftet med nationella planen. Dessutom ska planen utformas så att den bidrar till att vattenkraft kan byggas ut, främst genom effekthöjning i befintliga vattenkraftverk.

Granskad