Hoppa till huvudinnehåll

Drift av transmissionsnätet

Det svenska transmissionsnätet för el består av cirka 15 500 km kraftledningar, cirka 160 transformator- och kopplingsstationer och 16 utlandsförbindelser.

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en av utmaningarna när det gäller att hålla balans i elsystemet.

Mer om drift och marknad