Hoppa till huvudinnehåll

Effektreserv

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då elförbrukningen ser ut att överstiga produktionen av el. I dessa situationer räcker de planerade resurserna inte till. Då måste vi ta till reserver som vi handlat upp i förväg. 

Den så kallade effektreserven skapas genom att vi ingår avtal med aktörer på elmarknaden.

  • Dels kan vi ingå avtal med elproducenter som har reservkraftanläggningar. Då handlar avtalet om att elproducenten ska bidra med ytterligare elproduktion.
  • Dels kan vi ingå avtal med stora elanvändare och elhandelsföretag, men då handlar det istället om att de ska minska sin elförbrukning. 

Effektreserven ska finnas tillgänglig mellan den 16 november och den 15 mars, det vill säga under den kallaste årstiden.

Mer om vad som krävs för att kunna bidra till effektreserven och hur upphandlingen går till

Granskad