Hoppa till huvudinnehåll

Elens vägar

Elmarknaden består av två delar – dels den fysiska överföringen av el, dels den finansiella handeln med el. 

Den fysiska överföringen av el innebär att elen transporteras via elnäten från kraftverken till elanvändarna. Elnäten, som består av lokal-, region- och transmissionsnätet, står under Energimarknadsinspektionens tillsyn. 

Den finansiella delen är handeln med el som innebär att elproducenterna säljer elen, oftast via elbörsen till elhandelsföretag som i sin tur säljer den till elanvändarna. Elanvändarna betalar också för två olika tjänster, dels för elen som förbrukas, dels för att få elen överförd på näten.

 

Granskad