Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Anneberg – Danderyd

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220kV-ledningen mellan Anneberg och Danderyd i Stockholms län.

Den befintliga dubbelledningen Anneberg – Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län, har koncession till och med 2020-02-17. Svenska kraftnät avser att söka förlängd koncession för ledningen vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken ska tas fram. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2017-10-09 3824
Granskad