Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Bredåker – Gråska

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220kV-ledningen mellan Bredåker i Uppsala län och Gråska i Norrtälje län.

Ansökan om förlängd koncession lämnades in till Energimarknadsinspektionen den 28 februari 2011. Energimarknadsinspektionen anger i sin kompletteringsbegäran från 15 december 2016, att ansökan ska kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2017-05-02 5470
Översiktskarta

2017-05-08 1824
Kartor som visar riksintressen

2017-05-08 8971
Kartor som visar övriga intressen

2017-05-08 7931
Granskad