Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Finnslätten – Överby

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220kV-ledningen mellan Finnslätten i Västerås kommun, Västmanlands län, och Överby i Sollentuna kommun, Stockholms län.

Svenska kraftnät har den 2 september 1998 ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om förlängd koncession för ledningen mellan Finnsätten och Överby vilken löpte ut den 31 december 2000. Koncessionen omfattar en 86,7 km lång 220 kV-luftledning.

Energimarknadsinspektionen anger i sin kompletteringsbegäran att ansökan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2018-10-04 552
Annons om samråd

2018-10-10 261
Granskad