Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Gardikfors – norska gränsen

Svenska kraftnät har fått tillstånd (koncession) för en 220 kV-luftledning mellan Gardikfors och norska gränsen, med anslutning till Gejmån, i Storumans kommun, Västerbottens län. Tillståndet innebär att vi har rätt att fortsätta att inneha och använda den ledningen.

Ansökan om koncession lämnades in 1998-09-16 med en komplettering 2006-03-24 till Energimarknadsinspektionen, efter samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. 2011-06-09 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd.

Eftersom ledningen är en utlandsförbindelse skickade Energimarknadsinspektionen 2011-10-06 vidare ärendet till Näringsdepartementet och Svenska kraftnät har svarat på deras begäran om yttrande i deras samråd. Nätkoncessionen gäller tills vidare.

Granskad