Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hallsberg – Moholm

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för del av 220kV-ledningen mellan Hallsberg och Moholm, i Töreboda kommun.

Den befintliga ledningen del av Hallsberg-Moholm i Töreboda kommun, Västra Götalands län, har koncession (tillstånd) till och med 2019-08-27. Svenska kraftnät avser att söka förlängd koncession för ledningen vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken ska tas fram. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2017-06-02 10588
Granskad