Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Hjälta – Hamra

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Hjälta i Västernorrlands län och Hamra i Uppsalas län.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under senare delen av 2006. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning i tabellen nedan.

Ansökan om koncession, inklusive MKB och samrådsredogörelse, lämnades in till Energimarknadsinspektionen 2012-12-19. Energimarknadsinspektionens handläggning tar nu vid. Detta innebär bland annat ytterligare en remissomgång med samtliga berörda intressenter.

Granskad