Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kilforsen – Hallsberg

Svenska kraftnät har fått tillstånd (koncession) för en 220 kV-luftledning mellan Kilforsen och Hallsberg i Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län. Tillståndet innebär att vi har rätt att fortsätta att inneha och använda den ledningen.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under 2006. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram.

Ansökan om koncession inlämnades den 2 september 1998. En komplettering till denna ansökan sändes den 28 september 2011 till Energimarknadsinspektionen. Kompletteringen innehåller bland annat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) uppdelat per län, en sammanfattning av MKB och samrådsredogörelse i Svenska kraftnäts samråd med berörda i ärendet.

Därefter tog Energimarknadsinspektionens handläggning vid. Detta innebar bland annat ytterligare en remissomgång med samtliga berörda intressenter innan Energimarknadsinspektionens tog beslut om koncession som gäller tillsvidare.

Granskad