Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kimstad – Sege – Arrie

Svenska kraftnät har fått fortsatt koncession (tillstånd) för 400 kV-luftledningen Kimstad-Sege-Arrie som sträcker sig genom Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge och Skåne län.

Ansökan om förlängd koncession i befintlig sträckning lämnades till Energimarknadsinspektionen (Ei) 2001. Ei gav Svenska kraftnät i uppdrag att utreda alternativa sträckningar förbi samhällena Staffanstorp och Södra Sandby. En komplettering av koncessionsansökan med justerad sträckning förbi Staffanstorp inlämnades till Ei 2005.

Under 2012 överlämnades ärendet till Regeringen för beslut och 2016-09-22 erhöll Svenska kraftnät koncession för nya luftledningssträckningar förbi Staffanstorp tätort respektive Södra Sandby och förlängd koncession för resterande sträckning Kimstad-Sege-Arrie. Tillståndet innebär att vi har rätt att fortsätta att inneha och använda ledningen mellan Kimstad-Sege-Hurva i nuvarande sträckning förutom förbi Staffanstorp och Södra Sandby där ledningen får en delvis ny sträckning. Koncessionen gäller tills vidare och kan omprövas tidigast om 40 år.

Flytten av ledningen förbi Staffanstorp och Södra Sandby är ett omfattande arbete som består av många delar. Nu går Svenska kraftnät vidare med att i detalj planera för genomförandet vilket som helhet kommer att ta åtskilliga år av bland annat projektering, upphandling, bygge och rivning.

Granskad