Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kolbotten – Högdalen

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220kV-ledningen mellan Kolbotten i Salems kommun och Högdalen i Stockholms kommun.

Den befintliga elförbindelsen Kolbotten – Högdalen är ca 18 km lång och har koncession till februari 2020. Ansökan om förlängd koncession skickades till Energimarknadsinspektionen (Ei) i februari 2018. 

I ansökan anger Svenska kraftnät att vi kommer att komplettera ansökan med erforderliga handlingar, bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n ska föregås av ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2018-12-19 8760
Granskad