Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Långbjörn – Tarsele

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220 kV-ledningen mellan Långbjörn och Tarsele i Sollefteå kommun i Västernorrlands län.

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om förlängd koncession för ledningen mellan Långbjörn och Tarsele, vilken löpte ut den 6 juni 2014. Koncessionen omfattar en 780 meter lång 220 kV-luftledning.

Energimarknadsinspektionen anger i sin kompletteringsbegäran, daterad 14 december 2016, att ansökan ska kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Eftersom ansökan om koncessionsförlängning inkom före 1 januari 2018 är det enligt övergångsbestämmelserna 6 kapitlets lydelse före detta datum som avses. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2018-05-02 1141
Granskad