Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ligga – Messaure, Vargfors – Betåsen

Svenska kraftnät har fått tillstånd (koncession) för en 400 kV-luftledning mellan Ligga och Messaure i Jokkmokks kommun, Norrbottens län. Tillståndet innebär att vi har rätt att fortsätta att inneha och använda den ledningen. Arbetet med att förlänga tillståndet för sträckan mellan Vargfors och Betåsen i Västerbottens och Västernorrlands län fortsätter.

Ansökan om koncession för Ligga – Messaure lämnades in 2009-02-25. Beslut om förlängd koncession meddelades 2012-03-02.

Ansökan om koncession för Vargfors – Betåsen lämnades in 2007-10-16. Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under april - maj 2009. Efter genomfört samråd upprättades en samrådsredogörelse. Utifrån den har sedan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning nedan.

1 juni 2010 sändes en komplettering av ansökan inklusive MKB samt sammanfattning av MKB till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionens handläggning tar nu vid. Detta innebär bland annat ytterligare

Filstorlek
Beslut om koncession Ligga – Messaure

2015-03-12 1822
MKB

2010-05-11 15868
Sammanfattning MKB

2010-05-11 978
Översiktskarta Västernorrland och Västerbotten

2009-04-07 1019
Översiktskarta Norrbotten

2009-04-07 538
Kungörelse

2009-04-27 87
Granskad