Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Midskog – Stenkullen

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Midskog i Jämtlands län och Stenkullen i Västra Götalands län. Ledningen berör även Dalarnas och Värmlands län.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under sommaren 2008. Utifrån samrådet har en samrådsredogörelse upprättats som går att nå via länken nedan.

Samrådsredogörelsen har medfört att vissa ändringar genomförts på tidigare framtagen miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Den färdiga MKB:n för respektive län går att läsa via länkarna nedan.

Den 16 september 2009 sändes koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen. Deras handläggning av ärendet tar nu vid. Detta innebär bland annat ytterligare en remissomgång med samtliga berörda intressenter.

Filstorlek
Samrådsredogörelse

2015-03-12 87
MKB Jämtland

2009-07-01 9274
MKB Dalarna

2009-03-12 6143
MKB Värmland

2015-03-12 8247
MKB Västra Götaland

2009-07-01 7258
Granskad