Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Porjus – Odensvi

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 400 kV-ledningen mellan Porjus i Norrbottens län och Odensvi i Örebro län. Ledningen berör även Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.

Ansökan om koncession lämnades in 2008-06-05. Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under oktober - december 2008.

I juni 2010 sändes en komplettering av ansökan inklusive MKB samt sammanfattning av MKB till Energimarknadsinspektionen. I maj 2012 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

Läs mer genom att ladda ner dokumenten nedan.

Granskad