Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Ringhals – Horred, Ringhals – Strömma

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för de dubbla parallella 400 kV-ledningarna mellan Ringhals och Horred respektive Ringhals och Strömma, i Västra Götalands och Hallands län.

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomfördes med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda under november - december 2009. En samrådsredogörelse upprättades efter genomfört samråd och utifrån samrådsredogörelsen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ladda ner den i sin helhet eller som sammanfattning i tabellen nedan.

Ansökan om förlängning av koncession inklusive MKB samt sammanfattning av MKB sändes till Energimarknadsinspektionen 2010-11-08. Energimarknadsinspektionen har under 2010/2011 remitterat ärendet vilket bland annat innebar en ytterligare remissomgång med samtliga berörda intressenter. I april 2011 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

Filstorlek
Svenska kraftnäts bemötande i Energimarknadsinspektionens remissomgång

2015-03-13 258
MKB

2010-09-01 1885
MKB – Sammanfattning

2010-09-01 3505
MKB – bilagor

2010-09-01 11126
Ansökan om förlängning av koncession

2010-11-08 245
Översiktkarta

2010-11-08 11647
Kungörelse

2010-11-08 74
Granskad