Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stackbo – Valbo

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220 kV-ledningen mellan Stackbo och Valbo i Gävleborgs län.

Ansökan om koncession lämnades in den 16 januari 2006. Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har genomförts med berörda fastighetsägare, kommuner, myndigheter och andra berörda. En samrådsredogörelse har upprättats och utifrån den har den parallellt framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) färdigställts. Samrådsredogörelsen finns som bilaga i MKB:n.

Den färdigställda MKB:n kompletterar ansökan. MKB:n sändes tillsammans med flera kompletterande handlingar till Energimarknadsinspektionen den 13 januari 2010. I september 2011 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

I tabellen nedan kan alla dokument laddas ner.

Granskad