Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stackbo – Forsmark

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för del av 400kV-ledningen mellan Stackbo och Forsmark, vid Bruksdammen i Östhammar kommun.

Svenska kraftnät har en befintlig 400 kV-luftledning vid Forsmark. En del av ledningssträckan byggdes om 2008 för att minska påverkan på närliggande Natura 2000-område och möjliggöra parallellgång med en nybyggd likströmsledning. Tillståndet, koncessionen, för luftledningen skulle löpt ut 2012-12-08 och därför söktes förlängd koncession för linje 2011-02-28. Tidigare koncession gäller fram till att Energimarknadsinspektionen (Ei) tar beslut om förlängd koncession.

Filstorlek
Samrådsunderlag

2018-02-02 2292
Granskad