Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stadsforsen – Hölleforsen – Untra

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220 kV-ledningen mellan Stadsforsen och Untra via Hölleforsen i Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Uppsala län.

Ansökan om förlängning av koncession inlämnades till Energimyndigheten 2004 och en komplettering av ansökan gjordes under 2006 med bland annat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

I januari 2011 gjordes ytterligare en komplettering, som huvudsakligen avser en reviderad utgåva av MKB:n. I maj 2012 skickade Svenska kraftnät svar på Energimarknadsinspektionens begäran om yttrande i deras samråd. Nu tar Energimarknadsinspektionens beslutsprocess vid.

I tabellen nedan kan alla dokument laddas ner.

Granskad