Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Stornorrfors – Hjälta

Just nu pågår arbete med att förlänga tillståndet (koncessionen) för 400 kV-ledningen mellan Stornorrfors och Hjälta i Västerbottens och Västernorrlands län.

Samråd genomfördes med kommuner, myndigheter och andra berörda under våren 1998. Ansökan om förlängd koncession skickades till Energimarknadsinspektionen i november 1998. 2004 ägde ett kompletterande samråd rum med berörda fastigetsägare.

Ärendet har dragit ut på tiden och i september 2012 sändes en komplettering till ansökan till Energimarknadsinspektionen. Kompletteringen innehåller miljökonsekvensbeskrivningen från 1998, närboendeförteckning och nya kartor med riksintressen och övriga intressen.

Nu tar Energimarknadsinspektionens handläggning vid. Detta innebär bland annat ytterligare en remissomgång med samtliga berörda intressenter.

Filstorlek
Kartor som visar övriga intressen

2012-01-01 14540
Kartor som visar riksintressen

2012-01-01 15165
Översiktskarta

2012-01-01 1490
Närboendeförteckning

2012-09-26 1036
MKB

1998-11-04 8022
Granskad