Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Tuna – Botkyrka

Just nu pågår arbete med att förlänga koncessionen (tillståndet) för 220kV-ledningen mellan Tuna och Botkyrka i Stockholms län.

Ansökan om förlängd koncession lämnades in till Energimarknadsinspektionen den 2 mars 2011. Energimarknadsinspektionen anger i sin kompletteringsbegäran från 14 december 2016, att ansökan ska kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. MKB:n ska föregås av ett samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.

Filstorlek
Samrådsunderlag Tuna - Botkyrka

2017-05-02 5318
Granskad