Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Kontrollrummet

Här får du en överskådlig inblick av fenomen i elsystemet. 

Data som presenteras på denna sida inte är fullständigt exakt och momentan. Information som publiceras för andra länder tillhandahålls av respektive systemoperatör och sammanställs av Statnett. Svenska kraftnät kan därför inte garantera att informationen är korrekt, utan hänvisar till systemoperatör för vardera land vid eventuella frågor.

Om du har andra behov av elmarknadsdata, rekommenderar vi vår elstatistiksidaeuropeiska Transparensplattformen samt Nord Pools webbplats.

Drift och elmarknad

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el.

Mer om drift och elmarknad

Balans

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. Det kan vara viss fördröjning i hur frekvensen presenteras på denna sida.

 

Elens flöde

Elhandeln i Norden och Baltikum sker på den nordiska elbörsen Nord Pool. Flödet av el går från elområden med lägre pris till elområden med högre pris. Elflödet och därmed priset styrs av utbud och efterfrågan.

Priset i kartan anges i euro per megawattimme (MWh). Priset gäller för den aktuella timmen och sätts på den nordiska elbörsen dagen innan driftdygnet. Flödena (import och export) som visas i kartan uppdateras däremot mellan var 5:e till 15:e minut.

 Läs mer om transmissionsnätet

Elenergi är både en import- och exportvara. Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år. De senaste åren har exporten varit 10 - 22 TWh per år. Vi har många viktiga elförbindelser till grannländerna. 

Varje land ansvarar för att rapportera in data till kartan. Vid 0 värden beror det på att det inte kommit in någon data.

Förbrukningsdata för Danmark för tillfället är inkorrekt. Detta är rapporterat till Statnett som sammanställer datat från länderna till grafen.

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Produktion

Huvuddelen av Sveriges el produceras som vattenkraft och kärnkraft. I snitt produceras ungefär 10 procent av elen som vindkraft men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Andelen vindkraft kommer att öka de kommande åren. I diagrammet kan du se hur produktionen ser ut just nu i Sverige och i de grannländer vi delar information med. Exempel på "ospecificerad produktion" är produktion från anläggningar som har fler än ett produktionsslag och där dessa inte kan separeras, samt solenergi.

 Gå till sidan Elstatistik.

Visa som:
Visa data för:
Data saknas för detta datum.
Kärnkraft
0 MW
Värmekraft
0 MW
Ospecificerat
0 MW
Vindkraft
0 MW
Vattenkraft
0 MW
Total produktion
0 MW
Total förbrukning
0 MW
Exporterar
0 MW

Illustrationen baseras på prognoser och inte faktiskt utfall. "Hacken" som ibland uppträder timvis återspeglar inte verkliga förändringar utan beror på hur data presenteras. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. 

Förbrukningsdata för Danmark för tillfället är inkorrekt. Detta är rapporterat till Statnett.

Data hämtas från Statnett som sammanställer informationen från respektive land.

Elproduktion per land

SE DK NO FI EE LV LT Total
Produktion 22 201 3 263 19 642 9 997 497 1 150 763 57 513
Kärnkraft 5 619 - - 2 799 - - - 8 418
Värmekraft 1 248 2 502 265 2 904 271 155 51 7 396
Vindkraft 3 333 761 302 1 792 225 21 213 6 647
Ospecificerat 620 - - 72 - 140 116 948
Vattenkraft 11 382 - 19 075 2 430 - 835 383 34 105
Total förbrukning 19 200 27 17 969 10 541 977 1 010 1 624 51 348
Statistik uppdaterad

Förbrukning

Elleverantörernas balansansvariga gör prognoser för hur mycket el som kommer att förbrukas timme för timme. Ibland men inte alltid motsvarar prognoserna den faktiska förbrukningen. För varje timme beräknar vi om det finns risk för effektbrist. Det går inte att exportera data som visas på denna sida. Den statistik vi tar fram kan du ladda ner på sidan Statistik.

 

 

 Gå till sidan Statistik.

Visa data som:

Statistik uppdaterad

Sverige är indelat i fyra elområden. Under flikarna i tabellen kan du se prognos och förbrukning för respektive elområde.

Data kommer från Svenska kraftnät.