Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften

Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

Regeringen beslutade i enlighet med förslaget

Regeringen beslutar att kapitel 2 och bilagorna 2-4 i Havs- och vattenmyndighetens, Svenska Kraftnäts och Energimyndighetens förslag ska vara den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken.

Regeringsbeslut

Beslut - Nationell plan för moderna miljövillkor (nytt fönster)

Bilaga 2 Nationell plan för moderna miljövillkor (nytt fönster)

Ändringar i förordningen

Tidsplanen för när vattenkraftsägarna senast ska lämna in sina ansökningar till domstolen kommer att framgå av ändringar i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter.

Pressmeddelandet om regeringsbeslutet på regeringens webbplats (nytt fönster)

Om Svenska kraftnäts roll

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät kraftsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet.

Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar, är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Bakgrund

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.

I januari 2019 gav regeringen Havs- och vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten i uppgift att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraften. Planen lämnades till regeringen den 1 oktober 2019. Den 25 juni 2020 meddelade regeringen sitt beslut.

Mer information om arbetet finns på en gemensam webbsida på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Granskad