Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Den 1 januari 2019 infördes en ny lag om miljöanpassning av svensk vattenkraft. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ska tillsammans ta fram ett förslag till nationell plan för miljöanpassningen.

Målet är att den nationella planen ska resultera i största möjliga miljönytta för vattenmiljön och samtidigt säkerställa nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Om Svenska kraftnäts roll

Som systemansvarig övervakar Svenska kraftnät elsystemet dygnet runt och ansvarar för att det alltid råder kortsiktig balans mellan produktion och förbrukning av el i landet.

Vattenkraften står idag för i stort sett all balansreglering på alla tidshorisonter – från sekund och minut till årsreglering – och utgör genom dessa egenskaper en oerhört viktig resurs för kraftsystemet och för Svenska kraftnäts möjligheter att utöva systemansvaret för el. Den tillgängliga mängd reglerförmåga som vattenkraften representerar, är därför en förutsättning för en bibehållen driftsäkerhet.

Fakta om uppdraget

Förutom avvägningar ska planen innehålla en tidplan för de omprövningar som ska ske. Verksamheterna indelas i grupper så att omprövningar kan ske i ett sammanhang, vilket förbättrar och förenklar prövningsprocessen.

År 2020 påbörjas en uppföljning för att säkerställa att utfallet hos enskilda omprövningar stämmer överens med syftet med nationella planen. Dessutom ska planen utformas så att den bidrar till att vattenkraft kan byggas ut, främst genom effekthöjning i befintliga vattenkraftverk.

Leverans

Den 1 oktober 2019 överlämnades planen till regeringen. Vi inväntar nu regeringens godkännande av planen och förslag till förordning.

Förslaget till nationell plan (NAP) på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (pdf 7,1 MB, nytt fönster)

Pressmeddelandet om förslaget på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Mer information om arbetet finns på en gemensam webbsida på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Granskad