Examensarbete, Metodutveckling rutinmässig övervakning av reglerkraftm­arkanden

Last day to apply:

Affärsverket Svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Enheten Transmission och Energimarknad ansvarar för att delta i och påverka utvecklingen av dagen-föremarknaden och intradagmarknaden samt att säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av stamnätet genom att designa, förvalta och följa upp stamnätstariffen. Enheten ansvarar också för på Svenska kraftnät övergripande transparensfrågor och publicering av marknadsdata.

Bakgrund
Svenska kraftnät ansvarar för den svenska reglerkraftmarknaden. Enligt EU-förordningen Regulation on wholesale Energy Market Integrity (REMIT) ska Svenska kraftnät därmed införa en rutinmässig marknadsövervakning för reglerkraftmarknaden och rapportera misstankar om marknadsmanipulation till Energimarknadsinspektionen. Marknadsövervakningen ska omfatta alla marknadsaktörer på reglerkraftmarknaden. Övervakningen ska ske genom att analysera bud och budstrategier för att upptäcka eventuella marknadsöverträdelser.

Uppdraget
Svenska kraftnät har påbörjat införandet av en rutinmässig marknadsövervakning. Syftet med detta examensarbete är att förbättra övervakningen genom att ta fram en metod för systematisk genomgång (scanning) av större mängder historisk buddata. Arbetet sker i två delmoment:
- Del ett är att identifiera vilka mönster som kan tyda på marknadsmanipulation eller annan avvikelse.
- Del två är att skapa ett program som kan användas för att upptäcka dessa avvikelser i en större mängd historisk buddata.

Uppdraget inkluderar därmed både marknadsanalys och implementering i form av programmering.

Arbetet kommer framförallt att bestå av litteraturstudier, programmering samt interna och externa intervjuer.

Examensarbetet kan med fördel utföras av två studenter.


Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:
• Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
• Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
• Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
• Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng per student.

Din profil/bakgrund
Vi söker dig som läser sista året till civilingenjör med industriell ekonomi, teknisk fysik, energi- och/eller kraftsystem eller annan lämplig inriktning. Vi ser att du är en person som har förmåga att arbeta självständigt, gillar att programmera och är analytiskt lagd. Du bör också vara hyfsat trevlig och tycka om att samarbeta med andra!

Du behärskar svenska och engelska i så väl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer? För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Josefina Blomquist, tel. 010-475 88 17. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Anna Guldbrand 010-475 80 40.

Vi vill ha din ansökan senast den 28 februari 2019 planerad start för examensarbetet är april 2019.