Skip to main content

Svenska kraftnät söker Analytiker krisberedskap och totalförsvar

Last day to apply:

Som Analytiker inom krisberedskap och totalförsvar på Svenska kraftnät erbjuds du en spännande roll i kärnan av elförsörjningens arbete inom krisberedskap och totalförsvar. Du kommer att delta i analysarbete för att bidra till att stärka beredskapen inför kriser, höjd beredskap och krig i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter. Tjänsten är placerad på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Resor i tjänsten förekommer.

Svenska kraftnät är den myndighet som har regeringens uppdrag att säkerställa en hållbar och säker elförsörjning. Elförsörjningen och Svenska kraftnät genomgår en stor omvandling med en kraftig ökning av förnyelsebar produktion och stor efterfrågan på el i samband med elektrifieringen. Vi är inne i en mycket utvecklande fas och behovet av förstärkning inom området krisberedskap och totalförsvar ökar.

Svenska kraftnät är utsedd till elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig verksamhet där vi strävar efter hög kollektiv intelligens.

Om tjänsten

Du kommer att arbeta på enheten för Beredskap. Enhetens ansvar är att kravställa, hålla ihop och följa upp Svenska kraftnäts arbete med krisberedskap, kontinuitet, krishantering och totalförsvar inom ansvarsområdet. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ligger också på den här enheten, liksom planeringen för Svenska kraftnäts uppgift att leda elförsörjningen vid höjd beredskap och krig.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med att stärka Svenska kraftnäts och elförsörjningens beredskap inför kriser, höjd beredskap och krig. Du ska självständigt och tillsammans med andra driva analysarbete inom områdena krisberedskap, kontinuitet och totalförsvar.

Arbetsuppgifter:

 • Utgöra ett strategiskt analysstöd inom områdena krisberedskap, kontinuitetshantering och totalförsvar inom elförsörjningen.
 • Bidra till ett systematiskt lärande från genomförda övningar, analyser och inträffade händelser inom elförsörjningen.
 • Följa upp och utvärdera åtgärder som stärker våra förmågor inom området.
 • Delta i arbetet med att utveckla myndighetens arbete inom klimatanpassning ur ett krisberedskapsperspektiv

Din bakgrund

Skallkrav:

 • Du ska ha akademisk examen inom relevant område eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer relevant.
 • Flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete med analyser och rapportering inom krisberedskap och/eller totalförsvar t ex hos MSB, Försvarsmakten, länsstyrelser, med mera
 • Som analytiker ska du ha mycket goda kunskaper om samhällets krisberedskap.
 • Ett krav är att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i så väl tal som i skrift.

Meriterande:

Vi ser gärna att du har kunskap om eller erfarenhet av:

 • Elförsörjningen/energiförsörjningen
 • TiB-organisation (Tjänsteman i beredskap)
 • Kontinuitetshantering
 • Utbildning och övning
 • Klimatanpassningsarbete

Dina personliga egenskaper

För att vara framgångsrik i rollen krävs att du är en person med god samarbetsförmåga och helhetssyn då tjänsten innebär att arbeta i nära samverkan med sakkunniga inom olika områden och såväl över organisatoriska gränser, som inom sektorn och med andra myndigheter. Du är lösningsorienterad, resultatinriktad och har en förmåga att hantera komplexa frågeställningar.

I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna tillförordnad enhetschef Anna Sedvall Wiklund 010-475 83 19 alternativt HR-specialist rekryterare Eva Häger 010-475 97 53. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 25 april.

 

 

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

   
Apply