Svenska kraftnät söker en senior projektledare för strategiska kraftsyste­mprojekt

Last day to apply:

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar med ökade omställningskostnader och investeringar som följd. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som – genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig – är en central aktör på elmarknaden.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som senior projektledare för våra viktiga utvecklings- och implementeringsprojekt/program inom kraftsystemet och vara delaktig i förändringen av den europeiska elmarknaden. Du kommer att tillhöra enheten Systemprojekt, inom division System, som är under uppbyggnad. Enheten Systemprojekt ansvarar för att divisionens utvecklings- och implementeringsinsatser genomförs på ett effektivt sätt. Enhetens ansvar innefattar projektledning,  planering och uppföljning.

Systemdivisionen ansvarar för driften av kraftsystemet, men också för utvecklingen av regelverk och processer för en välfungerande elmarknad och trygg elförsörjning. Denna verksamhet är komplex och utmärks av snabba och omfattande förändringar som kommer att prägla ditt jobb som senior projektledare.

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i Sundbyberg. En betydande del av divisionens arbete sker framförallt på nordisk nivå men även på europeisk, varför en del resor och uppdrag utanför Sverige ingår i rollen.

Dina arbetsuppgifter
Som senior projektledare kommer du att genomföra stora, strategiskt viktiga utvecklings- och implementeringsprojekt/program inom områdena kraftsystemets stabilitet, marknadsförändringar och nätutveckling. Du kommer att arbeta med många interna och externa kontaktytor och representera projektet/programmet mot branschaktörer, myndigheter och andra europeiska stamnätsoperatörer.

Som senior projektledare arbetar du på en övergripande strategisk nivå och ansvarar för att driva mot projektets/programmets mål inom givna tids- och kostnadsramar samt rapportering till högre ledningsgrupper.

Vi är en organisation under förändring vilket innebär att du har stor möjlighet att påverka.

Det ingår även i tjänsten att delta i linjeorganisationens verksamhetsutveckling.

Din bakgrund
Vi söker dig som har högskoleexamen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har mer än tio års relevant arbetslivserfarenhet varav minst fem års erfarenhet av projekt med stor omfattning, komplexitet, budget och ansvar. Du har god förståelse av kraftsystemet samt vana att agera på strategisk nivå och gentemot högre ledningsgrupper.

Vi ser det som meriterande om du har certifiering inom projektledning enligt IPMA, PMI eller motsvarande, erfarenhet av IT frågor för kraftsystemdrift samt erfarenhet av internationellt arbete.

Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna. För att lyckas som senior projektledare i vår verksamhet krävs att du är tydlig, mål- och resultatorienterad samt har lätt för att samarbeta med andra då du har nära kontakt med både interna och externa samarbetspartners. Genom din erfarenhet har du förvärvat ett strategiskt förhållningssätt och en förmåga att se till helheten. Vi söker dig som har en god förmåga att leda och engagera en projektorganisation. Du är trygg i dig själv och har förmåga att fatta beslut och agera utifrån dessa. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Malin Stridh, tel. nr. 010-475 84 11 alternativt HR-specialist Josefina Blomquist, tel. nr. 010-475 88 17. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.