Svenska kraftnät söker en senior controller till division Nät

Last day to apply:

Energibranschen befinner sig i en tid av snabb utveckling och stora förändringar med ökade omställningskostnader och investeringar som följd. Denna utveckling präglar också Svenska kraftnät som – genom sin roll som stamnätsägare och systemansvarig – är en central aktör på elmarknaden. Detta ställer allt högre krav på en ändamålsenlig ekonomistyrning. Svenska kraftnät kommer därför att tillsätta divisionscontrollers som stöd till var och en av verkets tre divisioner. Dessa controllers kommer att vara centralt placerade på enheten Ekonomistyrning för att tillsammans bidra till verkets samlade ekonomiska styrning.

Svenska kraftnät söker nu en senior controller som kan stödja chefen för Nätdivisionen och bidra till att utveckla ekonomistyrningen inom Svenska kraftnät. Som divisionscontroller ingår du i Nätdivisionens ledningsgrupp och arbetar nära såväl divisionschefen som Ekonomistyrningsenheten. I din roll kommer du att arbeta med budget och prognos, analysera det ekonomiska utfallet och relevanta nyckeltal, identifiera och följa upp risker och kostnadsdrivare, samt stärka kopplingen mellan ekonomi och verksamhet och därigenom bidra till ökad effektivitet. Särskilt fokus kommer att ligga på projektcontrolling och analyser kopplade till verkets omfattande investeringsprogram.

Svenska kraftnät står inför en omfattande utbyggnad och reinvestering av stamnätet för el. En långsiktig investeringsplan för de närmaste tio åren innebärinvesteringar på uppemot 50 miljarder kronor. Nätdivisionen ansvarar för genomförandet av dessa, men också för förvaltningen av det befintliga nätet. Divisions-controllern kommer att ha ett stort ansvar i att säkerställa en effektiv ekonomistyrning såväl inom investeringsverksamheten som inom anläggningsförvaltningen.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning inom ekonomi eller som civilingenjör, alternativt har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare har du flerårig erfarenhet av projektcontrolling. Om du också har erfarenhet av infrastrukturverksamhet, statlig styrning, förbättringsarbete och/eller ledarskap så ser vi det som meriterande.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående och driver målmedvetet mot de behov du och verksamheten identifierar. Du bör vara analytiskt lagd och kunna hantera komplexa frågeställningar. Genom din erfarenhet som controller har du förvärvat ett strategiskt förhållningssätt och en förmåga att se till helheten. Det är viktigt att du har hög integritet och mod att driva dina frågor, samtidigt som du kan kommunicera och samarbeta med dina kollegor på ett lyhört och mottagligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018. Vi behandlar ansökningar löpande. Svenska kraftnät samarbetar i denna rekrytering med HRM Affärsutveckling. Vid frågor kontakta Lennart Rydén via lennart@hrmab.se eller 070-355 50 56 alternativt Louise Almberg via louise.almberg@hrmab.se eller 070-235 36 99.