Vi har rivit luftledning i norra Stockholm

Svenska kraftnät har rivit en cirka 10 kilometer lång luftledning från station Hagby i Upplands Väsby till strax norr om station Danderyd. Rivningen har varit möjlig eftersom vi strukturerar om och förstärker elnätet genom nya förbindelser i norra Stockholm.

Inom projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Ellevio (f.d Fortum Distribution) och Vattenfall, bygger vi en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Eftersom Stockholmsregionens elberoende ökar behöver elnätet förstärkas och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Förutom att bygga nya elförbindelser innebär även den nya nätstrukturen att vi kan riva några luftledningar, däribland den 220 kV-luftledning som gick från station Hagby i Upplands Väsby kommun till station Danderyd i Danderyds kommun.

Arbetet med att riva luftledningen påbörjades i februari 2017 och avslutades i november 2017. Vi har tagit ner linor och stolpar fram till strax norr om stamnätsstation Danderyd. De fyra sista stolparna på sträckan mellan stamnätsstation Anneberg och stamnätsstation Danderyd kommer emellertid att vara kvar eftersom de ska återanvändas till byggnationen av en ny ledning mellan de två stationerna.

Läs mer om rivningen.

Tidplan

HändelseTidpunkt       
Projektering Vinter 2015-2016
Upphandling entreprenad Vinter-vår 2016
Rivning och markåterställning Februari 2017 - hösten 2017
Efterbesiktning Våren/sommaren 2018