Vi söker IT-kompetens

Energibranschen och Svenska kraftnät genomgår en stor omvandling med en kraftig ökning av efterfrågan på el i samband med elektrifieringen. Vi är inne i en mycket expansiv och utvecklande fas och behovet av IT ökar och vi söker därför kontinuerligt efter IT-kompetens.

Svenska kraftnät är den myndighet som har regeringens uppdrag att säkerställa en hållbar och säker elförsörjning. Här erbjuds du en mycket spännande roll i kärnan av energiomställningen i Sverige. 

Granskad